Facebook Pixel Image

Paslaugos

Socialinės, psichologinės ir švietimo paslaugos, kurias teikiame Šiaulių regione, apima kvalifikacijos kėlimo mokymų, supervizijų organizavimo paslaugas socialinio darbo specialistams, integracijos į darbo rinką paslaugas ilgalaikiams bedarbiams ir karjeros orientavimo pagalbą jaunuoliams, smurtinio elgesio programų vykdymą, kompleksines nemokamas paslaugas šeimoms, atsidūrusioms krizėje ir daug kitų mokamų ir nemokamų veiklų, skirtų stiprinti jautriausių visuomenės grupių kompetencijas.