Senelių ir močiučių globos namai "Nauja pradžia"

Už amžėjimą be rūpesčių!

Padėkite mums sukurti namus, kuriuose kiekvienas bus laukiamas, priimamas ir svarbus. Namus, kuriuose oriai bus galima praleisti gražiausias gyvenimo dienas.

Apie mus

Po 10 metų praktikos įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius projektus, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras pradeda naują – iki šiol didžiausią savo kada nors įgyvendintą projektą, apjungiantį visą iki šiol sukauptą patirtį ir įgyvendintas programas – žengiame pirmuosius žingsnius atidaryti senelių ir močiučių namus Šiaulių rajone!

“Nauja pradžia” – projektas savo pavadinimu puikiai atspindintis tai, kuo šiuo metu gyvename ir kuo, tikimės, gyvens mūsų būsimieji namiškiai.

Po vienu stogu sutelksime apgyvendinimo ir slaugos, socialinės paramos, integracijos į darbo rinką, reabilitacijos ir socialinio verslo patirtį!

Nauja kūrybiška pradžia – jau netrukus!

Projektas "Nauja pradžia"

Visada svajojome būti daugiau nei “tik” senelių globos namai. Siekiame, kad bendruomenėje būtų teikiamos socialinės globos ir apgyvendinimo, sveikatos priežiūros, slaugos, profesinės reabilitacijos ir integracijos, psichosocialinės paslaugos. Ypač dažnai sutinkame žmones, kurie motyvuoti dirbti, bet neturi kvalifikacijos, todėl norėtume pasiūlyti galimybę kvalifikaciją įgyti darbo vietoje. Gilvyčiai – nedidelė bendruomenė nutolusioje gyvenvietėje, todėl norėtume papildyti bendruomenės socialinį gyvenimą. Ką reiškia darbo vietų kūrimas mažuose miesteliuose turbūt gali pasakyti tik patys gyventojai, bet tikime, kad tai padės išlaikyti miestelio dvasią ir paskatins žmones likti gyventi užmiestyje.

Globos ir apgyvendinimo paslaugos

Priežiūra, slauga, apgyvendinimas žmonėms su sunkia negalia, senyviems asmenims su sunkia negalia ir senyviems asmenims be negalios

Psichosocialinė pagalba

Psichologinė ir socialinė pagalba bendruomenėje

Kvalifikacijos kėlimas

Mokymosi darbo vietoje programos, kvalifikacijos kėlimo mokymai socialinio darbo specialistams ir slaugytojams

Mūsų tikslas yra sukurti pozityvius senelių ir močiučių globos namus, kurie taptų tikra nauja pradžia senyvo amžiaus žmonėms.

Šie namai bus vieta, kur seneliai ir močiutės galės gyventi savarankiškai ir vis dar jaustis saugiais, reikalingais ir svarbiais.

Būsimi globos namai “Nauja pradžia” spręs šias socialines problemas:

  • kvalifikuotų socialinių darbuotojų dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis trūkumo problemą: ilgametė mūsų lektorių mokymo programų rašymo ir vedimo patirtis leis paruošti aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

  • socialinių darbuotojų  pasitenkinimo darbu problemą: daugiau atsakomybės ir savarankiškumo su “self management” sistema leis jiems labiau džiaugtis kiekviena diena darbe. Laimingi darbuotojai, laimingi gyventojai.

  • senelių ir močiučių vienišumo problemą: dar daugiau senelių ir močiučių bus pasirūpinta. Sukursime galimybes kuo ilgiau gyventi savarankiškai, užsiimti daržininkyste, rankdarbiais, bendrauti, keliauti. O norintiems ir gebantiems sukursime  galimybę netgi rūpintis savo bendraamžiais ar vyresniais. Kuo daugiau savarankiškumo, tuo geresnė sveikata.

  • problemą dėl sąžinės graužaties, kad nespėjame tinkamai pasirūpinti savo senstančiais tėvais ir seneliais: sukursime visus įrankius, leisiančius pagyvenusiems žmonėms mūsų globos namuose jaustis svarbiais ir pasirūpintais.- 

Kodėl verta prisidėti prie mūsų projekto?

Turime didelius tikslus – pakelti socialinių darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis Šiaulių regione, pasitenkinimo darbu lygį, įgalininant juos priimti sprendimus patiems. O kuo laimingesni darbuotojai, tuo laimingesni gyventojai. Norime sukurti tokius namus, kuriuose visi jaustųsi laukiami.

Globos įstaigoje teikiamos paslaugos neapsiribos socialine globa ir slauga. Orientuosimės į socialines paslaugas teikiančių specialistų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, vykdomais projektais sieksime, kad bendruomeninės paslaugos būtų teikiamos ne tik globos namų gyventojams, bet ir bendruomenės nariams.

Ilgus metus ruošiame kvalifikacijos kėlimo programas ir vedame mokymus socialiniams darbuotojams. Tuo prisidedame prie geresnės paslaugų kokybės visoje Lietuvoje. 

Įkūrus senelių ir močiučių namus, bus taikoma “self management” sistema (t.y. patys socialiniai darbuotojai spręs apie poreikį didinti kolegų skaičių ir patys atsirinks sau kolegas), patys spręs apie poreikį mokytis, įvertindami savo kvalifikaciją ir būseną.

Planuojame matuoti poveikį atkreipdami daugiausiai dėmesio į šiuos indikatorius:

  1. socialinių darbuotojų, dirbančių Šiaulių regione pasitenkinimo darbu lygis prieš mokymus, po mokymų ir keli mėnesiai po mokymų;
  2. gerėjantis požiūris į socialinius darbuotojus,  pasitikėjimas šia profesija;
  3. mažėjantis šios profesijos kvalifikuotų darbuotojų trūkumas;
  4. paslaugų kokybė, ką matuosime ilgėjančia gyventojų gyvenimo trukmė (mokysimės ir tobulinsime įrengimus, kad pasirūpinti gyventojais, o šie kuo ilgiau galėtų džiaugtis savo gražiausiomis dienomis)
  5. gyventojų savarankiškumo lygis: sieksime, kad senelių namų gyventojai kuo daugiau rūpintųsi savimi savarankiškai, taip išlaikant jų geresnę gyvenimo kokybę. Šiam tikslui sukursime sąlygas daržininkystei, maisto gaminimui, rankdarbiams, kitoms laisvalaikio veikloms ir kita.

Kaip galite prisidėti?

Skirkite mums 1.2%

Jūsų paskirti 1,2% prisidės prie būsimų namiškių gerbūvio, darbo vietų atokiame miestelyje kūrimo, bendruomeniškumo stiprinimo. Globos namų “Nauja pradžia” Facebook paskyroje stebėkite, kaip jūsų parama virsta konkrečiais darbais.

Padėkite skleisti žinią

Dalinkitės mūsų projekto naujienomis, pasakokite žmonėms, kuriems tai gali būtų įdomu, pakvieskite draugus ir artimuosius į mūsų internetinį puslapį ar socialinius tinklus.

Paremkite daiktais ir baldais

Turite nenaudojamų baldų? Gal esate socialiai atsakingo verslo atstovas, norintis parodyti pavyzdį kitoms įmonėms ir prisidėti įranga ar savanorišku darbu? O gal architektas, kuris norėtų prisidėti savo žiniomis ir gebėjimais? Jūs visi labai laukiami!

Paremkite finansiškai
per PayPal

Paremkite finansiškai
pavedimu

Galite prisidėti prie Senelių namų įgyvendinimo, norimą sumą galite pervesti tiesiai į specialią globos namų sąskaitą: LT547300010167310407 Mokėjimo paskirtyje nurodykite „Parama globos namams“

Mažos paramos nebūna!!!

Mūsų komanda

Komandos formavimas – kitas didelis mūsų žingsnis. Norėdami surinkti geriausią komandą globos namams, pirmiausia atsižvelgsime į būsimų darbuotojų motyvaciją, požiūrį į darbą, pagarbą žmonėms, iniciatyvą mokytis ir tobulėti.

Svarbiausias darbuotojų atrankos kriterijus – įstaigos vertybių priėmimas ir palaikymas.

Globos įstaigoje formuojama socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, slaugytojų ir jų padėjėjų, psichologų, konsultantų, sveikatos priežiūros specialistų komanda.

Mokymai socialiniams darbuotojams

Projekto sumanytoja

Asta Jaseliūnienė

 VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė, Europos socialinių įmonių tinklo CEFEC vykdomojo komiteto narė, Šiaulių regiono plėtros tarybos narė, kurios vienas pagrindinių profesinės veiklos tikslų – sklandus NVO ir verslo bendradarbiavimas, stiprinant visuomenės socialinę įtrauktį.


VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras – nuo 2010-ųjų metų Šiauliuose veikianti nevyriausybinė organizacija, savo veikloje integruojanti socialinių paslaugų teikimą, suaugusiųjų švietimą bei socialiai pažeidžiamų grupių teisių atstovavimą.

Organizacija siekia:
• skatinti, kurti ir įgyvendinti novatoriškas socialines ir edukacines iniciatyvas vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
• įgyvendinti darbo bei profesinio užimtumo politikos programas, projektus, priemones ir skleisti gerosios žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos modelius;
• organizuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo veiklą;
• skatinti socialinio verslo plėtrą ir nevyriausybinių organizacijų veikloje integruoti socialinio verslo principus;
• inicijuoti ir plėtoti į neįgalius asmenis orientuotą ir jų poreikius tenkinančią veiklą bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą neįgaliųjų reikalų srityje.

Kontaktai