Facebook Pixel Image

Integracija į darbo rinką

Įstaigoje teikiamos paslaugos, orientuotos į jaunų žmonių bei ilgalaikių bedarbių karjeros orientavimą, profiliavimą, darbinių įgūdžių stiprinimą bei kompleksinę pagalbą įsidarbinant ar įsidarbinus.

Paslaugas sudaro kompleksas veiklų, kurios gali būti teikiamos/neteikiamos pagal dalyvio individualius poreikius, nustatomus pirmo susitikimo metu, poreikių vertinimo etape ar paslaugų teikimo proceso metu.

Gavėjai:

Nedirbantys ir nesimokantys 16-29 metų jaunuoliai, kurie atitinka vieną iš šių kategorijų:

Patiriantys/patyrę globą ir/ar buvę globos namų auklėtiniai;

Neįgalieji;

Socialinės pašalpos gavėjai;

Iš įkalinimo įstaigų išėję jaunuoliai;

Turintys/turėję priklausomybių;

Iš mokymosi sistemos „iškritę“;

Migrantai ar tautinių mažumų atstovai;

Kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms priskiriami asmenys.

Asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų; 

Nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas; 

Buvusiems vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniams (16–29 metų);

Socialinės pašalpos gavėjams.

Ilgalaikiams bedarbiams.

Paslauga teikiama NEMOKAMAI.

Prašome kreiptis šiais kontaktais: 

Tel. Nr.:

+370 672 467 46,

+370 676 88 421,

+370 645 988 30.