Facebook Pixel Image

Kas mes

Kas mes?​

ŽISPB yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2010 m. Pagrindinis organizacijos tikslas yra sukurti, priimti ir įgyvendinti įvairias novatoriškas socialines iniciatyvas socialinio darbo ir neformaliojo švietimo srityje, teikiant paslaugas socialiai remtiniems ir socialiai atskirtiems asmenims, grupėms. 

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras. Taip, mes stebime ir plėtojame. Jei nematai, kur esi ir, kas aplink, sudėtinga plėtoti prasmingai, ar ne?

– Esame patikimas partneris, teikiant socialines paslaugas visuomenei, bei ugdant darbuotojus ir vykdant projektinę veiklą.
– Įsikūrėme dar 2010m. Šiuo metu organizacijoje dirba 23 specialistai. Paslaugas teikiame visoje Šiaulių apskrityje, mokymus – visai Lietuvai, o projektai – su partneriais iš įvairių šalių.
– Nuolat stebime pokyčius aplink ir greitai atsakome į visuomenės poreikius, kurdami įrankius, padedančius spręsti socialines problemas.
– Naudojame naujas technologijas ir inovacijas, kurios leidžia efektyviau ir veiksmingiau teikti paslaugas.
– Teikdami paslaugas, rūpinamės socialiniu ir aplinkos tvarumu bendruomenėje.
– Mūsų vidinė kultūra ir vertybės, atspindinti mūsų pagrindinį tikslą – gerinti socialinę gerovę ir bendruomenių gyvenimo sąlygas.

Misija

Saugi, moderni, nuolat besimokanti, atvira asmeniui ir pokyčiams bendruomenė, kurioje kiekvienas jos narys būtų įgalintas ir motyvuotas priimti sprendimus bei būtų sudarytos sąlygos gauti kokybiškas, prieinamas ir kiekvieno žmogaus asmeniniams poreikiams pritaikytas socialines paslaugas.

Vertybės

Įtrauktis
Kūrybiškumas
Mokymasis visą gyvenimą
Atvirumas

Vizija

Tapti modernia ir atvira organizacija, kurioje, pasitelkus inovatyvius neformalaus ugdymo metodus, tobulinamos pažeidžiamų visuomenės grupių ir su jomis dirbančių specialistų kompetencijos, stiprinama integracija į bendruomenę ir prisidedama prie socialinės ir psichologinės gerovės kūrimo.

Mūsų komanda