Kas mes

Kas mes?​

ŽISPB yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2010 m. Pagrindinis organizacijos tikslas yra sukurti, priimti ir įgyvendinti įvairias novatoriškas socialines iniciatyvas socialinio darbo ir neformaliojo švietimo srityje, teikiant paslaugas socialiai remtiniems ir socialiai atskirtiems asmenims, grupėms. 

Misija

Saugi, moderni, nuolat besimokanti, atvira asmeniui ir pokyčiams bendruomenė, kurioje kiekvienas jos narys būtų įgalintas ir motyvuotas priimti sprendimus bei būtų sudarytos sąlygos gauti kokybiškas, prieinamas ir kiekvieno žmogaus asmeniniams poreikiams pritaikytas socialines paslaugas.

Vertybės

Įtrauktis
Kūrybiškumas
Mokymasis visą gyvenimą
Atvirumas

Vizija

Tapti modernia ir atvira organizacija, kurioje, pasitelkus inovatyvius neformalaus ugdymo metodus, tobulinamos pažeidžiamų visuomenės grupių ir su jomis dirbančių specialistų kompetencijos, stiprinama integracija į bendruomenę ir prisidedama prie socialinės ir psichologinės gerovės kūrimo.

Mūsų komanda