Facebook Pixel Image

Skundo pildymas

Organizacija, vykdydama savo veiklas, gerbia paslaugų gavėjų teises bei interesus ir siekia operatyviai išnagrinėti skundus dėl galimų jų pažeidimų.
Šioje vietoje galite užpildyti pranešimo formą ir pateikti nusiskundimus susijusius su netinkamu organizacijos paslaugų teikimu.
Asmens duomenų ir pateiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas.