Facebook Pixel Image

Kompleksinės paslaugos šeimai

Sudaromos sąlygos šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Gavėjai: asmenys, šeimos.

Teikimo trukmė: pagal poreikį. 

Paslauga teikiama NEMOKAMAI.