Facebook Pixel Image

Karjera

Prie komandos kviečiame prisijungti:

Kviečiame prie komandos prisijungti psichologą (-ę) Jei jūs:

Turite psichologijos bakalauro ir magistro laipsnį;

Esate kūrybiškas ir darbe vertinate įvairiapusiškumą; – Gebate dalintis savo žiniomis su kitais;

Iššūkiai padeda Jums augti;

Gebate dirbti ir bendradarbiauti komandoje.

Psichologo (-ės) funkcijos organizacijoje:

Individualus ir grupinis psichologinis konsultavimas, motyvavimas (gyvai ir nuotolinėmis priemonėmis);

Mokymų socialinio darbo specialistams, slaugytojams vedimas psichologinėmis temomis;

Psichoedukacinių užsiėmimų organizavimas įstaigos lankytojams;

*Dalyvavimas tarptautinių projektų veiklose (tarptautiniai mokymai, seminarai, konferencijos, komandiruotės, projektų veiklų įgyvendinimas)

Kodėl psichologui (-ei) naudinga prisijungti prie mūsų komandos? 

Esame viena sparčiausiai augančių ir aktyviausiai Šiaulių mieste veikiančių NVO;

Daugybė asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybių;

Savo darbą planuojate pats (-i);

Puiki atmosfera darbe, pasitikėjimu ir entuziazmu trykštantys kolegos.

Darbo užmokestis – nuo 1300 Eur – atsižvelgiant į motyvuotumą ir norą tobulėti.

*- pagal galimybes ir gebėjimus.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras teikia pagalbos priimant sprendimus paslaugą darbingo amžiaus asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia. Pagalbos priimant sprendimus paslaugų tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą, stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.

Jeigu tu turi patirties dirbant su asmenimis, turinčiais  proto ir (ar) psichikos negalia, gebi dirbti komandoje ir savarankiškai, esi iniciatyvus, aktyvus, nebijai iššūkių, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

Pagalbininkui priimant sprendimus keliami tokie reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas;

12 mėn. patirtis dirbant (pagal darbo sutartį ar savanorystės pagrindais) socialinį darbą su proto ir (ar) psichikos negalią turinčiais asmenimis.

Pagalbininkas priimant sprendimus vykdo šias funkcijas:

padeda klientui suprasti sprendimui priimti reikalingą informaciją atitinkamoje gyvenimo srityje (pasitelkdamas lengvai skaitomos ir suprantamos kalbos formatą);

padeda klientui priimti sprendimą atitinkamoje gyvenimo srityje, grįstą kliento valia bei pageidavimais, identifikuoja ir padeda apsvarstyti sprendimo alternatyvas;

pristato kliento poziciją ir (ar) sprendimą atitinkamoje gyvenimo srityje tretiesiems asmenims bei asistuoja klientui komunikuojant su trečiaisiais asmenimis;

identifikuoja, kokia pagalba klientui reikalinga ir kartu su klientu ieško būdų, kaip tą pagalbą suteikti;

vykdo nuoseklų taikytų pagalbos asmeniui strategijų aprašymą ir dokumentavimą kliento byloje, kas leistų pagrįsti kodėl yra priimti vieni ar kiti sprendimai ir rizikos valdymo strategijos.

skatina savo klientą atpažinti savo gebėjimus, įvardija prieinamus klientui išteklius.

Darbo užmokestis nuo 700 Eur per mėnesį į rankas. Konkretus darbo užmokestis priklauso nuo darbo patirties, išsilavinimo, gebėjimų ir aptariamas darbo pokalbio metu.

Jei susidomėjai, siųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) bei trumpą, kelių sakinių motyvacinį laišką paštu: biuras@zispb.lt iki 2021 m. gruodžio 15 d. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.