Facebook Pixel Image

Smurtinio elgesio keitimo programa

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras vykdo mokymo programą ,,Smurtinio elgesio mažinimas“. Šios veiklos tikslas – taikant įvairius intervencinius modelius keisti smurtaujančių vyrų destruktyvų elgesį, smurtines reakcijas ir taip padėti apsaugoti smurto auką nuo pakartotinės agresijos.

Mokymo medžiagos turinį sudaro privalomas ir laisvai pasirenkamas modulis. Į privalomą modulį įeina individualus darbas (jo metu vyks individualios konsultacijos su psichologu ar socialiniu darbuotoju) ir grupinis darbas (jo metu psichologas ir socialinis darbuotojas ves struktūruotus terapinius užsiėmimus, koncentruotus į smurtinio elgesio keitimą). Laisvai pasirenkamas dalykas – grupiniai užsiėmimai. Jų metu dalyviai mokysis bendrauti su artimaisiais kasdienėje veikloje taikydami tai, ką išmoko dalyvaudami privalomojo modulio užsiėmimuose. Pasibaigus mokymams bus vykdomas pasiekimų vertinimas – žodžiu vyks kiekvienos temos apibendrinimas. Šioje programoje gali dalyvauti visi, norintys pašalinti, pakeisti smurtinį elgesį artimoje aplinkoje.

Ši mokymo programa yra dviejų tipų: 16 akademinių valandų kaina 214 € ir 8 akademinės valandos – 130 €

Asmenys kurie nori išmokti gyventi šeimoje be smurto, bet nenori dalyvauti programoje gali kreiptis į mūsų konsultantus individualioms konsultacijoms. 

Elgesio korekcijos programa

Daugelis žmonių patiria stiprias emocijas. Kai išsigąsta ar supyksta akimirką jų emocinė išraiška pasiekia maksimalų lygį – lyg viesulas. Tai išmuša iš pusiausvyros ne vien emocijas išgyvenančius žmones bet ir šalia esančius. Tuomet kyla noras slopinti emocijas, kad tik jos nebetaptų nekontroliuojamos. Tačiau tiesa ta, kad kuo daugiau slopinsi jausmus, tuo didesne jėga jie gali pasireikšti. Tačiau situacija nėra nepakeičiama – naujai išmokti įgūdžiai gali pozityviai veikti mūsų gebėjimus spręsti konfliktus, palaikyti geresnius santykius su aplinkiniais. Elgesio korekcija skirta žmonėms, kurių nemokėjimas tinkamai išreikšti emocijas veikia jų nesugebėjimą valdyti savo elgesį. Kenčiantys dėl emocijų valdymo sunkumų situacijose reaguoja intensyviai ir tuoj pat, kai tuo tarpu kiti gali visai nesureaguoti. Tokiam žmogui sunkiai sekasi ir nurimti, grįžti į įprastinę emocinę būseną. Reikia keisti tą elgesį, kuris žmogų verčia kentėti ir mokytis įsisąmoninti savo patirtį bei atitinkamai ją priimti. Elgesio korekcija siekia ugdyti pačius svarbiausius socialinius įgūdžius, būtinus saviveiksmingumui, savikontrolei užtikrinti.

Todėl šia programa siekiama, kad asmenys įsisąmonintų savo elgesį, suvoktų jo keitimo poreikį, galimybes bei pasekmes.

Programos tikslas – keisti dalyvių netinkamą elgesį taikant įvairius intervencinius modelius.

Mokymų struktūra 

1) individualus darbas (4 val. arba 6 val.),

2) grupinis darbas (4 val. arba 10 val.) .

Programos trukmė – 8 ir 16 val.

Programos kaina – 8 val. – 130,00 €, 16 val. 214,00 € arba su Lietuvos probacijos tarnybos siuntimu paslaugos teikiamos nemokamai.

Dalyviai

1) asmenys, nukreipti probacijos tarnybos, policijos pareigūnų ir įpareigoti dalyvauti netinkamo elgesio koregavimo mokymo programoje;

2) asmenys, patys išreiškę norą keisti savo elgesį.