Naujienos

Mokymai

2020/12/10
Prasidėjo projektas TILTAS
2020/12/04
Konferencija „Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų“
2020/01/22
Prasidėjo projektas „BoB as a Bait“
2019/05/31
Konferencija „Nauji formalaus ir neformalaus ugdymo metodai: nuo mokyklos iki darbo rinkos“
2018/09/21
Konferencija „Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų įtraukimo į darbo rinką metodai“
2010/10/13
Organizacijos įkūrimas

Prisidėkite prie mūsų veiklos


VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

Taip, mes stebime ir plėtojame. Jei nematai, kur esi ir, kas aplink, sudėtinga plėtoti prasmingai, ar ne?

Esame patikimas partneris, teikiant socialines paslaugas visuomenei, bei ugdant darbuotojus ir vykdant projektinę veiklą.

Kodėl?

 • Įsikūrėme dar 2010m.
 • Šiuo metu organizacijoje dirba 23 specialistai.
 • Paslaugas teikiame visoje Šiaulių apskrityje, mokymus – visai Lietuvai, o projektai – su partneriais iš įvairių šalių.
 • Nuolat stebime pokyčius aplink ir greitai atsakome į visuomenės poreikius, kurdami įrankius, padedančius spręsti socialines problemas.
 • Naudojame naujas technologijas ir inovacijas, kurios leidžia efektyviau ir veiksmingiau teikti paslaugas.
 • Teikdami paslaugas, rūpinamės socialiniu ir aplinkos tvarumu bendruomenėje.
 • Mūsų vidinė kultūra ir vertybės, atspindinti mūsų pagrindinį tikslą – gerinti socialinę gerovę ir bendruomenių gyvenimo sąlygas.

Naujausias mūsų projektas Būsimi Gilvyčių senelių namai “Nauja pradžia” – kurio įgyvendinimą kruopščiai planuojame, nepamiršdami ir globos namams pasirinkto pastato istorijos “Gilvyčių mokyklos”.

 • Esame atsakingi, kruopštūs, skaidrūs ir atskaitingi:
  • NVO žyma registrų centre
  • Laiku pateikiamos metinės finansinės ir veiklos ataskaitos. https://www.zispb.lt/dokumentai/
 • Tvirtai tikime, kad viešasis sektorius gali teikti kokybiškas paslaugas, todėl įgyvendinome neprivalomą, bet aptarnavimo kokybės lygį organizacijoje parodantį NOKAS standartą.
 • Visoje apskrityje tik mes teikiame:
  • pagalbos priimant sprendimus asmenims su ir/ar proto negalia paslaugas. Jau trejus metus teikiame paslaugą Pagalbą priimant sprendimus, pagal projektą ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Šia paslauga naudojasi darbingo amžiaus asmenys su proto ir (ar) psichikos negalia. Asmenys kartu su socialiniu darbuotoju kiekvieną dieną sprendžia iškilusias problemas ir renkasi ką veikti, kuo apsirengti, ką valgyti, kokį interneto tiekėją pasirinkti bei sprendžia begalės kitų klausimų, kurie kažkam nėra paprasti dalykai.
  • esami akredituoti teikti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas
  • Individualios bei grupinės skatinimo ir motyvavimo (integravimui į darbo rinką), psichologų paslaugas:
   • Užimtumo tarnybų klientams teikiame
   • Naudojame išskirtinius patikrintus metodus,
   • dalyvavome SOPOS organizuotoje ,,DUOday‘‘ iniciatyvoje,
   • turime teises naudotis išskirtiniu ,Jobpix‘‘ įrankiu. Jobpix tai darbo iniciatyvos metodas, savęs pažinimas, kompiuterinio raštingumo lavinimas.
 • Esame kūrybingi ir išradingi kai planuojame socialines užimtumo dirbtuves, kurios gerina integraciją į darbo rinką socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
 • Įstaigoje teikiamos paslaugos, orientuotos į jaunų žmonių bei ilgalaikių bedarbių karjeros orientavimą, profiliavimą, darbinių įgūdžių stiprinimą bei kompleksinę pagalbą įsidarbinant ar įsidarbinus. Paslaugas sudaro kompleksas veiklų, kurios gali būti teikiamos/neteikiamos pagal dalyvio individualius poreikius, nustatomus pirmo susitikimo metu, poreikių vertinimo etape ar paslaugų teikimo proceso metu.
 • esame įkūrę atvirą jaunimo erdvę OPEN, kurioje laukiamas jaunimas 14-29 metų. Čia jaunimo darbuotojai nuolat suka galvą, kaip jaunimą įtraukti, kaip gerinti jų karjeros planavimo ir pasirinkimo įgūdžius bei verslumo, pilietiškumo, savęs atstovavimo gebėjimus. Teikiamos nemokamos profesionalios psichosocialinės paslaugos, stiprinama savanorystė tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Siųskite savo jaunimą į mūsų OPEN erdvės renginius.
 • Mokymai. Mes žinome iš kur gauti kvalifikuotų darbuotojų!
  • Vykdome ir organizuojame įvairias socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.
  • Mūsų tikslas – stiprinti jūsų darbuotojų profesines kompetencijas, dirbant su įvairiomis tikslin
   ėmis grupėmis.
  • Siūlomos mokymų programos yra akredituotos.
  • Dalyviams išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.
  • Mokymų programų trukmė – nuo 8 akad. val. iki 160 akad. val.
  • Susidarius didesnėms grupėms lektoriai gali atvykti į įstaigą, kursų tema, laikas ir pobūdis tokiu atveju derinama individualiai.
 • Gausi ir prasminga projektinė veikla. Su ja galite susipažinti projektų skiltyje.

 

Ką apie mus mano mūsų klientai

Ginta

Jūsų pagalba, jaučiamės kažkam reikalingi ačiū, kad esate.

Gintarė

Labiausiai patinka dalyvauti projekte "Aš galiu" grupinėse veiklose, kur vyksta įvairūs užsiėmimai, įdomios veiklos, yra galimybė pabūti žmonių draugijoje, pasikalbėti, pasidalinti patirtimi, iškilusiomis problemomis. Ačiū ir už individualias bei psichologo konsultacijas.

Daiva

Teikiamų paslaugų kokybė puiki! Džiugina darbuotojų operatyvumas, lankstumas ir paslaugumas! Kviečiama į individualias ir grupines veiklas pasijaučiu svarbi bei reikalinga! Dėkoju už visą teikiamą pagalbą ir linkiu visokeriopos sėkmės Jūsų vykdomoje veikloje!

Aidas

Mokymuose sustiprinau savo žinias bei naudojimo metodus, labiau atkreipsiu dėmesį išmokstant pasakyti "NE" asmeniniam gyvenime.

Asta

Pateikta teorinė ir praktinė mokymų medžiaga padės profesionaliau reaguoti į konfliktines situacijas, jas spręsti, atpažinti netinkamą elgesį ir mobingą kolegų tarpe.

Valdas

Dažnai susiduriame su manipuliacijomis, tačiau reikia pačiam susitvarkyti su savimi ir amžius tam tikrai neturi įtakos. Sunku patikėti, kad žmonės gali būti nenuoširdūs ir gali turėti savyje daug pykčio, polinkio išnaudoti. Svarbiausia pamoka išlaikyti subtilumą ir diplomatiškumą. Be užgauliojimų, be pykčio.

Raminta

Visą gyvenimą stebėjau, kaip kiti mokiniai dalyvauja projektuose, keliauja, mokosi kažko naujo. Pati negalėjau niekur dalyvauti dėl situacijos šeimoje. OPEN jaunimo erdvė suteikė man galimybę patirti jaunimo projektų naudą, atsiskleisti ir išpildyti savo svajonę.

Neringa

Mokymuose labai gerai buvo paruošta medžiaga ir jos pateikimo būdas, t.y. gavome teorinių žinių, kurios buvo papildytos gyvenimiškais pavyzdžiais. Kad išlaikytume dėmesį, paruoštos nesudėtingos užduotys, leidžiančios truputį atsipalaiduoti ir padedančios vėl sukaupti dėmesį. Svarbiausia, medžiaga yra praktiškai pritaikoma, tereikia norėti pastebėti save ir išbandyti praktikoje.