top of page

Apie mus

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2010 m.


Organizacija rengia ir įgyvendina įvairius projektus, iniciatyvas ir teikia paslaugas tiek nacionaliniu, regioniniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu, bendradarbiaudama su formaliojo ir neformaliojo švietimo teikėjais, asociacijomis, kitomis NVO, verslo subjektais, mokymo centrais, valstybinėmis įstaigomis, viešosiomis tarnybomis, mokyklomis, pataisos įstaigomis, probacijos tarnybomis, kalėjimais ir kt.


Teikiamos šios paslaugos:
- Mokymo paslaugos;
- Emocinės, psichologinės, socialinės paramos paslaugos;
- Mokymai socialinio darbo specialistams, jaunimo darbuotojams;
- Aktyvi advokacija NVO sektoriaus srityje, politikos, susijusios su skurdu, socialine gerove, žmogaus teisėmis, tobulinimas, ryšių tarp NVO ir valstybinių įstaigų plėtojimas.

Dizainas be pavadinimo (2).png

Mūsų veikla

Socialinės, psichologinės ir švietimo paslaugos, kurias teikiame Šiaurės Lietuvoje, apima kvalifikacijos kėlimo mokymų, supervizijų organizavimo paslaugas socialinio darbo specialistams, integracijos į darbo rinką paslaugas ilgalaikiams bedarbiams ir karjeros orientavimo pagalbą jaunuoliams, smurtinio elgesio programų vykdymą, kompleksines nemokamas paslaugas šeimoms, atsidūrusioms krizėje ir daug kitų mokamų ir nemokamų veiklų, skirtų stiprinti jautriausių visuomenės grupių kompetencijas.

Dizainas be pavadinimo (5)_edited.jpg
Artboard 13.png

Mokymai

Vykdome ir organizuojame įvairias socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.

 

Mūsų tikslas – stiprinti darbuotojų profesines kompetencijas, dirbant su įvairiomis tikslinėmis grupėmis.

– Siūlomos mokymų programos yra akredituotos.

– Dalyviams išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.

– Mokymų programų trukmė – nuo 8 akad. val. iki 160 akad. val.

– Susidarius didesnėms grupėms lektoriai gali atvykti į įstaigą, kursų tema, laikas ir pobūdis tokiu atveju derinama individualiai.

 

Dėl mokymų informacijos prašome kreiptis telefonu: +37064734849 arba biuromokymai@zispb.lt

Daugiau mokymų temų galite rasti čia.

Aktualiausias naujienas galite sekti prisijungę prie mūsų mokymų Facebook grupės.

KOVO (25).png
bottom of page