top of page
370263744_1040615280317345_3726343020969996349_n.jpg

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje
 

Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Gavėjai - suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai), vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai);

Teikimo vieta - P.Višinskio g. 34, Šiauliai.

 

Teikimo trukmė / dažnumas - paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą individualų planą. Paslaugos poreikis asmeniui peržiūrimas kasmet, tačiau jos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai, pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį;

Pagrindinės paslaugos:

  • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas,mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje

 

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas,

  • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas,

  • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas,

  • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės

 

Paslaugas teikiantys specialistai - Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai (pvz.,  individualios priežiūros darbuotojai, psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai,  surdopedagogai, įvairių terapijų (pvz., užimtumo, meno ir pan.) specialistai ir pan.)

bottom of page