top of page
427994753_785423906956303_8964432162252682584_n.jpg

Atvirasis darbas su jaunimu
 

Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Atvirasis darbas su jaunimu

Gavėjai - mažiau galimybių turintis jaunimas;

Teikimo vieta - atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse;

 

Teikimo trukmė / dažnumas - pagal poreikį;

 

Paslaugas teikiantys specialistai - su jaunimu dirbantys specialistai arba Jaunimo reikalų agentūros sertifikuotas jaunimo darbuotojas;

 

Ypatumai - paslauga organizuojama individualiai.

bottom of page