Mokymai

 

 

Kviečiame dalyvauti VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro organizuojamuose mokymuose.

Organizuojame ir vedame neformalius mokymus.  Taip pat siūlome neformalaus ugdymo užsiėmimus  vykdomus forumo teatro metodu. 

Vedame mokymus pagal užsakymus. Veiklos gali būti organizuojamos pagal parengtas mokymosi programų temas arba specialiai rengiamos atsižvelgiant į konkrečius kliento pageidavimus.

Dėl mokymų informacijos prašome kreiptis tel. Nr. 864734849 - Edita Mintautytė


KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS ORGANIZACIJOJE MENTORYSTĖS PAGALBA (8 akad. val.) 
SPPD kodas SD20200198
Mokymų tikslas: apmokyti mentorystės, kūrybiškumo skatinimo metodų bei jų taikymo.
Dėstomos temos: 
1. Kūrybiškumo skatinimo metodai ir jų taikymas.
2. Kūrybiškumo skatinimo galimybės ir svarba komandai. Kūrybiškumo ugdymas savyje. Kūrybiškumas kaip galimybė motyvuoti darbuotojus.
3. Mentorystės procesas ir mentoriaus vaidmens svarba organizacijoje. Mentorystė, kaip efektyvesnio darbo sudėtinė dalis.
Mokymų vieta: auditoriniai, kai bus leidžiami mokymai.
Mokymų trukmė: 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 3 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Aprašymas.
Viena iš kūrybiškumą skatinančių veiksnių organizacijoje yra pasinaudoti pačios organizacijos žmogiškuoju potencialu, t. y. apmokytas mentorius atpažįsta žmogų, kuris turi mažiau patirties, ir padeda ugdyti to asmens galimybes ir talentus, pagelbėja jam sėkmingai atlikti tam tikras užduotis.. Mentorius pateikia žmogui siūlymus kaip tobulinti įgūdį, padeda asmeniui atpažinti dalykus, kuriuos reikia tobulinti, duoda naudingų patarimų, skatina žmogų pačiam priimti sprendimus.
Organizacijos kontekste mentorystė – tai procesas, kurio metu labiau kvalifikuotas ir patyręs asmuo savo pavyzdžiu moko, remia, skatina, konsultuoja ir palaiko gerus santykius su mažiau įgudusiu ar patyrusiu asmeniu, siekiant greitesnio šio asmens profesinio ir / ar asmeninio tobulėjimo.
Paskaitų metu dalyviai bus supažindinti su kūrybiškumo sąvoka, kūrybiškumo svarba organizacjai bei metodais. Taip pat suipažinsime su mentorystės samprata, mentorystės taikymo organizacijoje tikslais ir padariniais, analizuosime mentoriaus vaidmenis ir funkcijas, sėkmingos mentorystės veiksnius. Taip pat anlizuosie koučingas ir mentorystė: panašumai ir skirtumai.
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į minčių lietaus užduotį, į diskusiją, darbą porose kas leis įtvirtinti teorines žinias.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai.
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20200198 ), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Mokymai dėstomi lanksčiai, derinant su įstaiga mokymų datas. 
Dėl daugiau info: el. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DARBAS SU AGRESYVAUS ELGESIO KLIENTAIS (16 akad. val.)
SPPD kodas SD20210216
Mokymų tikslas: šia programa siekiama, kad socialiniai darbuotojai įgytų žinių apie agresijos valdymo metodus, bei jų praktinį pritaikymą dirbant psichikos sveikatos priežiūros srityje/ su rizikos grupėmis.
Dėstomos temos: 
1. Atpažinti klientų agresyvaus elgesio ženklus.
2. Išanalizuoti ir išmokyti nustatyti klientų agresyvaus elgesio priežastis.
3. Supažindinti su bendravimo strategijomis su agresyvaus elgesio klientais, bei išmokyti pasirinkti tinkamą bendravimo strategiją dirbant su agresyvaus elgesio klientu.
4. Atkreipti dėmesį į saugios aplinkos poreikį, bei išmokyti kurti saugią aplinką.
Mokymų vieta: nuotoliniai arba auditoriniai, kai bus leidžiami mokymai.
Mokymų trukmė: 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 6 akad. val.;
• Praktinis mokymas 10 akad. val.

Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Aprašymas.
Įvairių sričių darbuotojai vis dažniau susiduria tiek su verbaline, tiek su fizine klientų agresija ir turi gebėti ne tik atpažinti ankstyvas galimos agresijos apraiškas, bet ir mokėti tinkamai sureaguoti į įvykį. 
Paskaitų metu dalyviai bus supažindinti su agresijos teorijomis, formomis ir apraiškomis socialiniame darbe, su agresijos pasireiškimo priežastimis ir jos sąsajomis su lytimi, amžiumi, ligomis bei emocijomis.
Praktinių užduočių metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į darbą grupelėse, kas leis įvertinti teorines žinias, pažinti agresiją, rasti agresyvaus elgesio keitimo būdų, pykčio valdymo formų, kurti antiagresyvią aplinką. Įvairūs pratimai leis plėsti emocinę kompetenciją.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai ir asmenys, dirbantys su vaikais, paaugliais Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20210216), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Mokymai dėstomi lanksčiai, derinant su įstaiga mokymų datas. 
Dėl daugiau info: Edita Mintautytė Tel.nr. 864734849 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

AGRESYVUS VAIKO IR PAAUGLIO ELGESYS: SOCIALINIO DARBO METODAI IR ĮVEIKA (16 akad. val.)
SPPD kodas SD20200212
Mokymų tikslas: šia programa siekiama, kad socialiniai darbuotojai įgytų žinių apie agresijos valdymo būdus ir metodus bei jų praktinį pritaikymą darbe su vaikais ir paaugliais.
Dėstomos temos: 
Supažindinti su vaikų, paauglių socializacijos svarba sveikam vaiko vystymuisi bei sąsajomis su agresyviu elgesiu, emocinėmis problemomis.
Supažindinti su agresyvaus elgesio problema, rūšimis, kaita priklausomai nuo amžiaus tarpsnio.
Supažindinti su emocinėmis problemomis bei jų priežastimis vaikystėje, paauglytėje.
Supažindinti su bendravimo strategijomis su agresyviais vaikais, paaugliais, bei pasirinkti tinkamą elgesio strategiją bendraujant.
Praktinių užduočių pagalba pagilinti bei praplėsti dalyvių žinias pykčio valdymo strategijų, vaiko emocinio raštingumo, verbalinės išraiškos skatinimo klausimu.
Mokymų vieta: nuotoliniai arba auditoriniai, kai bus leidžiami mokymai.
Mokymų trukmė: 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 6 akad. val.;
• Praktinis mokymas 10 akad. val.
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Aprašymas.
Vaikai ir jaunuoliai labai jautriai išgyvena tiek asmenines, tiek socialines problemas, bei gan lengvai pasiduoda negatyviai aplinkos įtakai. Agresija tarp vaikų, paauglių, jaunuolių dažnas reiškinys. Vis dažniau išgirstame apie patyčias, fizinės agresijos protrūkius tarp bendraamžių. Padėtis šioje srityje tik blogėja, todėl labai svarbu, kad socialiniai darbuotojai ir darbuotojai, dirbantys su vaikais ir paaugliais, būtų išprusę šiuo klausimu, turėtų specifinių žinių, susijusių su vaikystės ir paauglystės amžiaus tarpsniais, bei gebėtų ne tik teisingai elgtis esant agresijos protrūkiui, tačiau gebėtų mokyti vaikus ir jaunuolius valdyti savo impulsyvias reakcijas, ugdyti jų emocines kompetencijas.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su agresijos rūšimis, agresyvaus elgesio kaita priklausomai nuo amžiaus, lyčių agresyvumo skirtumais, agresijos atsiradimo priežastimis. Praktinių užsiėmimų metu bus analizuojamos pateiktos situacijos, susijusios su agresyvių vaikų, paauglių elgesiu, jas bus bandoma analizuoti, spręsti. Bus mokoma įvairių žaidimų, kurie skatina socializacijos procesą vaikams, pykčio valdymą.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai ir asmenys, dirbantys su vaikais, paaugliais Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20200212), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Mokymai dėstomi lanksčiai, derinant su įstaiga mokymų datas. 
Dėl daugiau info: Edita Mintautytė Tel.nr. 864734849 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

EMOCINIO STRESO ĮVEIKIMO STRATEGIJOS IR PAGALBOS SAU BŪDAI (16 akad. val.)
Mokymų tikslas: šia programa siekiama, kad socialiniai darbuotojai įgytų žinių bei praktinių įgūdžių kaip įveikti emocinį stresą ir padėti sau, ugdyti pozityvų mąstymą.
Dėstomos temos: 
Supažindinti su streso socialiniame darbe samprata;
Pristatyti strategijas, padedančias įveikti emocinį stresą socialiniame darbe;
Supažindinti su praktiniais pagalbos sau būdais;
Akcentuoti pozityvumo socialiniame darbe svarbą.
Mokymų vieta: nuotoliniai arba auditoriniai, kai bus leidžiami mokymai.
Mokymų trukmė: 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 12 akad. val.
Mokymų lektorės: Laura Švab
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Aprašymas.
Socialinių darbuotojų darbas priskiriamas prie didelės rizikos darbų. Socialinio darbuotojo stresas yra susijęs su klientų sveikatos ir psichikos sutrikimais, <...> besikartojančiomis problemomis, sunkiai pastebimais darbuotojo darbo rezultatais, didele atsakomybe darbe, baime dėl smurto, galimybe užsikrėsti plintančiomis ligomis, <...> per mažu atlygiu. Šie reiškiniai lemia socialinio darbuotojo stresą, kuris atsiliepia psichologiniais ir fiziniais sunkumais.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai supažindinami su streso sąvoka, jo priežastimis, bus aptariami streso tipai. Taip pat supažindinami su įvairiomis (organizacinėmis, relaksacinėmis, kognityvinė psichologinio streso reguliavimo teorija ir kt.) strategijomis, padedančiomis įveikti stresą darbe: savo darbo organizavimo optimizavimu, individualios tolerancijos nuovargiui. Paskaitų metu dalyviai bus supažindinti su pagrindinėmis strategijomis, kurios naudojamos įveikti stresą. Praktinių užduočių metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į simuliacinį žaidimą, kurio metu bus modeliuojamos konfliktinės situacijos, keliančios stresą kasdieniniame darbe, taip pat analizuojami keli realūs dalyvių atvejai, ieškoma tinkamiausių strategijų. Mokymų dalyviai išbandys klausimų – problemų sprendimo technikas ir susipažins su savo siekiais piešdami. Refleksijų metu dalyviai išgrynins svarbiausias patirtis, įgūdžius, kuriuos įgavo. Naudojami metodai: paskaita, simuliacija, atvejo analizė, refleksija. Visi dalyviai bus įtraukti į veiklas. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20210225), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Mokymai dėstomi lanksčiai, derinant su įstaiga mokymų datas. 
Dėl daugiau info: Edita Mintautytė Tel.nr. 864734849 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ TURINČIŲ ASMENŲ TEISIŲ APSAUGOS PRINCIPO TAIKYMAS 
Mokymų vieta: P. Višinskio 34, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė: 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 10 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.

Aprašymas.
Per keletą pastarųjų dešimtmečių psichikos sveikatos priežiūros paradigma dramatiškai keitėsi visame pasaulyje. Vienas svarbiausių šiuos pokyčius paskatinusių veiksnių — suvokimas, kad, užtikrinant žmogaus teises psichikos sveikatos priežiūros sistemoje, galima taip transformuoti šios sistemos vertybes ir principus, jog jie skatintų pagarbą pacientams ir didintų jų integracijos į visuomenę tikimybę.
 Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų teisių apsaugos principo taikymas socialiniame darbe – vienas iš veiksnių, padedančių užtikrinti pacientų teises. Šis principas reiškia, kad asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tokiomis sąlygomis, kuriomis mažiausiai varžomos psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų galimybės įgyvendinti savo teises ir tenkinti savo poreikius. Tai ypač aktualu kalbant apie psichikos ir elgesio sutrikimų turinčius asmenis, kurie nėra įgalūs savimi pasirūpinti ir priklauso nuo sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų. Tuo tarpu dar ir šiandien yra susiduriama su nepakankama socialinių darbuotojų kompetencija įgyvendinant teisių apsaugos principą. Neretai šis principas yra ignoruojamas, jam skiriama nepakankamai dėmesio, o apie principo taikymą socialiniame darbe iš viso retai kalbama.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai aptars psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų poreikių identifikavimą, jų teises, nagrinės Neįgaliųjų teisių konvenciją, diskutuos koks socialinio darbuotojo vaidmuo, kai taikomos fizinio suvaržymo priemonės. Susipažins su privatumo principo taikymu dirbant su psichikos ir elgesio sutrikimų turinčiais asmenimis.
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai turės galimybę padiskutuoti tarpusavyje, pasidalinti savo mintimis, kas leis įtvirtinti teorines žinias. Visi dalyviai bus įtraukti į veiklas. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20210224), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.

 


 


 EMOCINIS ŠANTAŽAS. KAIP ATPAŽINTI, KAD TAVIMI MANIPULIUOJA IR ATREMTI TINKAMAIS BŪDAIS 
Mokymų vieta: P. Višinskio 34, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė: 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
Aprašymas.
Lietuvių kalbos žodyne manipuliacija apibrėžiama kaip slaptas kokių nors aplinkybių išnaudojimas, faktų iškreipimas, norint ką nors valdyti be jo sutikimo, siekiant sau naudos. Kitaip tariant – elgesys, kuriuo žmogus įvairiais būdais siekia naudos sau. Tai – pagrindinis skirtumas tarp manipuliacijos ir paprastos žmonių sąveikos. Manipuliacija yra savanaudiško, piktybinio elgesio forma, kurios metu yra nepaisomi kito norai bei tikslai.
Profesiniu požiūriu socialinių darbuotojų tarpusavio santykiai (kolegialūs, pavaldūs) ir jų santykiai su klientais (profesionalūs) suponuoja bendrus siekius, remiasi subjektyvumu ir iš esmės yra orientuoti į bendradarbiavimą. Socialinių darbuotojų profesines situacijas galima būtų apibūdinti kaip sudėtingas, dinamiškas ir prieštaringas. Atsirandantys sunkumai socialinių darbuotojų veikloje, bendravime, mąstyme, kylanti vidinė įtampa skatina refleksiją, ieškojimą, kaip spręsti iškilusias problemas, konfliktus. Darbinėje aplinkoje yra svarbi pagarba bei pasitikėjimas vienas kitu. Taip pat nuo geros atmosferos darbe yra neatsiejamos ir emocijos: kuo jos pozityvesnės, tuo darbas tampa efektyvesnis, o pati darbo aplinka – patrauklesnė. Būtent todėl naudinga apžvelgti įvairius manipuliatyvaus elgesio požymius, galinčius pakenkti darbinei atmosferai.
Ši programa yra skirta supažindinti socialinius darbuotojus su tuo, kas yra įtaka ir kaip išmokti ja naudotis. Atskleisti, kas didina įtakos efektyvumą, išnagrinėti, kuo įtaka skiriasi nuo manipuliacijos bei, kada žmonės manipuliuoja ir kaip nuo to apsisaugoti.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai. 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20200209), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą. 

KONFLIKTŲ SPRENDIMAS TAIKANT MEDIACIJĄ 

Mokymų vieta: P. Višinskio 34, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė: 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
Aprašymas.
 Socialinio darbo praktinė veikla yra kompleksiškas procesas, kuriamas socialinio darbuotojo ir kliento intensyviai kintančios aplinkos sąlygomis. Šiems komponentams sąveikaujant interesai, poreikiai, tikslai gali būti išsiskiriantys ar netgi prieštaraujantys. Socialiniai darbuotojai, organizuojantys socialinio darbo veiklą, siekia kaitos, išnaudodami vidinius ir išorinius resursus. Simultaniškas socialinių darbuotojo laikymasis socialinio darbo institucinių, teisinių reikalavimų ir atstovavimas kliento interesams sukuria sudėtingą profesinę situaciją. Kliento sistema, paliesta skurdo, diskriminacijos, stigmatizuojančio požiūrio, patiria visuomenės izoliavimą, socialinę atskirtį ir abipusį susipriešinimą. 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai aptars konflikto sąvoką, jų požymius bei kylančias konfliktų priežastis. Taip pat susipažins su konfliktų klasifikacija, konflikto stadijomis, konflikto eskalacija ir deeskalacija. Teoriškai sužinos taikinamojo pobūdžio ginčų sprendimo būdus, taip pat bus aptariama mediacijos sąvoka ir skiriamieji bruožai, abipusės pagarbos, tolerancijos, pakantumo, konfidencialumo, mediatoriaus neutralumo ir nešališkumo principai. Mokymų metu sužinosite mediatoriaus sąvoka, mediacijos stadijas, jo funkcijas atliekant mediaciją, mediatoriaus vaidmens ypatumus, taikant skirtingus mediacijos stilius. Teorinėje dalyje susipažinsite su verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatumais. Mokymų metu susipažinsite, kokios gali būti bendravimo technikos. 
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai turės galimybę padiskutuoti tarpusavyje, pasidalinti savo mintimis, kas leis įtvirtinti teorines žinias. Visi dalyviai bus įtraukti į veiklas. Užduočių metu, socialiniai darbuotojai galės užtvirtinti teorines žinias, praktiškai išmoks taikyti problemų sprendimo ir bendravimo technikas.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20200178), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Senyvo amžiaus asmenų  bendravimo ir neigiamų emocinių būsenų valdymo ypatumai
Mokymų vieta: P. Višinskio 34, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
Aprašymas. Senatvėje vyksta tam tikri fiziniai ir pažintiniai pokyčiai, dauguma vyresnio amžiaus suaugusiųjų turi bent vieną lėtinę ligą. Sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų kokybę lemia tiek organizaciniai, techniniai, finansiniai resursai, tiek itin svarbūs tarpasmeniniai faktoriai. Pagrindinės priežastys, sąlygojančios neigiamą požiūrį į senus asmenis, yra žinių trūkumas apie senėjimo procesus ir menkas išprusimas apie vyresnio amžiaus asmenų kintančius poreikius, bendravimo ypatumus.
Norint gerinti senų žmonių gyvenimo ir socialinių paslaugų kokybę, taip pat skatinti aktyvų senėjimą visuomenėje bei užtikrinti efektyvias senėjimo priemones, būtina analizuoti pagyvenusių žmonių gyvenimo ypatumus, kylančias problemas, ieškoti būdų, kaip jas spręsti bei kaip tinkamai socialiniams darbuotojams tenkinti pagyvenusių žmonių socialinius bei psichologinius poreikius.
Teorinių užsiėmimų dalyje, paskaitos metu bus aptariami  senyvo amžiaus asmenų gyvenimo ypatumai. Taip pat būsite supažindinti su bendravimo ypatumais ir taisyklėmis, kurių reikėtų laikytis bendraujant su senyvo amžiaus asmenimis. Šioje dalyje supažindinama su neigiamomis emocinėmis būsenomis ir jų priežastimis tarp senyvo amžiaus asmenų. Paskaitos metu suteikiamos teorinės žinios apie neigiamų emocijų valdymą, bendraujant su pagyvenusiais žmonėmis bei savipagalbos galimybes senjorams.
Praktinėje užsiėmimų dalyje, teorinės žinios bus pritaikomos praktiškai. Diskusijos ir komandinio darbo metu toliau bus gilinamasi į senyvą amžių. Atvejo analizės metu teorinės žinios bus pritaikytos praktiškai analizuojant realų atvejį. Refleksija padės sužinoti, kiek užsiėmimas buvo naudingas dalyviams. Praktinės užduotys (atvejo analizė ir aptarimas, grupinė užduotis) gilina ir praplečia teorines žinias. Refleksija parodo, kiek buvo naudingi šie užsiėmimai.
Išklausęs mokymus pagal Programą dalyvis žinos: kaip efektyviai bendrauti su senyvo amžiaus žmonėmis, kokių pagrindinių bendravimo taisyklių reikėtų laikytis bendraujant su senjoru. Taip pat  žinos, kokios emocinės būsenos ir kodėl vargina senolius bei kaip valdyti tokias emocines būsenas.
Išklausęs mokymus pagal Programą dalyvis gebės: tinkamai bendrauti su senyvo amžiaus žmonėmis remdamasis bendravimo taisyklėmis. Adekvačiai supras ir reaguos į senyvo amžiaus asmens neigiamą emocinę būseną bei gebės pasiūlyti psichologinės savipagalbos būdų.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai. 
Išduodamas pažymėjimas, kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Nauji kūrybiniai metodai organizuojant klientų užimtumą socialiniame darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 8 akad. val.

Aprašymas. Meninė kūryba skatina žmogaus saviraišką, ugdo jo asmenybę, padeda integruotis ir adaptuotis visuomenėje, lavina bendravimo įgūdžius, praturtina žmogaus gyvenimą kultūrinėmis, dvasinėmis vertybėmis. Užimtumas yra būdas padėti išreikšti savo jausmus, taip galima suvokti save ir kitus. Specialistai, organizuojantys užimtumo veiklas klientams, ieško naujų, įdomių veiklų, siekia atnaujinti savo naudojamus metodus, kurie sudomintų, labiau įtrauktų klientus į veiklą.
Teorinių užsiėmimų metu lektorius supažindins su naujais kūrybiniais metodais perimtais iš užsienio partnerių, pristatys užimtumo veiklų organizavimą skirtingoms klientų grupėms: vaikams, jaunimui, socialinės rizikos šeimoms, senyvo amžiaus, dementiškiems, autistiškiems asmenims, intelekto sutrikimų turintiems asmenims ir kt.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai praktiškai išbandys naujus kūrybinius metodus, darbas grupėse ir diskusija padės pasidalinti žiniomis apie darbą su skirtingomis tikslinėmis grupėmis bei įtvirtinti teorines žinias. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20190156), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.

“Dragon Dreaming” metodo taikymas formuoti socialinių darbuotojų komandą ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 1 akad. val.;
• Praktinis mokymas 9 akad. val.

Aprašymas. Socialinio darbo sėkmė bei rezultatas priklauso nuo socialinio darbuotojo gebėjimo suprasti žmonių tarpusavio santykius, tad jam svarbu žinoti, kaip suburti žmones į grupes, kaip grupė tampa komanda, kaip kuriami geri tarpusavio santykiai, sprendžiamos žmonių poreikių tenkinimo problemos. „Dragon Dreaming“ metodologija yra universali ir pritaikoma su įvairiomis tikslinėmis grupėmis. „Dragon Dreaming“ metodologijos įrankiai ir metodai yra pritaikomi tiesioginiame darbe su klientais. 
 
Teorinio užsiėmimo metu supažindinama su „Dragon Dreaming“ metodu.
Praktinių užsiėmimų metu išbandant metodus praktiškai per savo patirtį supažindinama su pagrindiniais metodologijos įrankiais, padedančiais formuoti komandą ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, padedančiais efektyviau organizuoti savo ir klientų darbą. 
 Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20190153), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.

Darbo su nemotyvuotais klientais ypatumai ir taikytini metodai
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 12 akad. val.
Aprašymas. Darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas, kasdien susiduria su motyvacijos stokojančiais klientais. Ši tema itin aktuali siekiant užtikrinti specialistų teikiamų paslaugų kokybę. Siekdamos skatinti kliento pokytį ir formuoti įgalinantį santykį tarp kliento ir specialisto, įstaigos turėtų vadovautis tokiais darbo etikos principais, kurie užtikrintų paslaugų teikimą ne tik motyvuotiems, bet taip pat ir motyvacijos stokojantiems klientams. 
Programa skirta specialistams, kurie dirba su nemotyvuotais arba motyvacijos stokojančiais klientais, ir padeda spręsti su motyvacijos stoka susijusias problemas. Šie mokymai suteiks teorinių ir praktinių žinių apie motyvavimo metodų naudojimą savo tiesioginiame darbe su skirtingo amžiaus asmenimis, kurie susiduria su įvairiais sunkumais.
Teorinių užsiėmimų metu aptarsime motyvaciją, jos prigimtį, rūšis, formavimosi procesus psichologinių teorijų požiūriu, apžvelgsime numatytus ir nenumatytus darbo su nemotyvuotais klientais etikos principus. Išnagrinėsime motyvacinio interviu bei koučingo metodų taikymo naudą ir galimybes.
Praktinių užsiėmimų metu aptarsime naudojamų metodų darbe su motyvuotais ir nemotyvuotais klientais panašumus ir skirtumus, analizuosime pateiktą atvejį, vadovaudamiesi aptartais etikos principais, grupėse praktiškai nagrinėsime motyvacinio interviu ir koučingo metodus, peržiūrėsime video medžiagą. 
 Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20190151), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Seksualinis smurtas prieš moteris: atpažinimas ir pagalba socialiniame darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 3 akad. val.;
• Praktinis mokymas 7 akad. val.
Aprašymas. Mažiausiai atpažįstamos smurto formos yra ekonominis ir seksualinis smurtas. Ypač seksualinis smurtas santuokoje. Seksualinis smurtas – yra kėsinimasis ne tik į asmens gyvybę, sveikatą, asmens kūno neliečiamumą, bet ir socialinę laisvę, asmenybės garbę ir orumą. Dažnai dėl gėdos, paniekos, baimės jausmo bei prislėgtumo aukos yra linkusios nuslėpti seksualinio smurto atvejus.
Socialiniam darbuotojui tenka didžiulė atsakomybė dirbant su socialinės rizikos šeimomis – jis atlieka prevencinę, diagnostinę, paramos, intervencijos ir informacinę funkcijas. Ši programa skirta papildyti socialinio darbuotojo žinių bagažą apie seksualinį smurtą artimoje aplinkoje, kad gebėtų jį ir tinkamai, laiku reaguoti, suteikti ir nukreipti pagalbos.
Teorinių užsiėmimų metu supažindinsime su seksualinio smurto formomis, požymiais, pasekmėmis. Pristatysime socialinę pagalbą seksualinį smurtą patyrusioms moterims, pagrindinius teisinės pagalbos aspektus seksualinio smurto aukoms.
Praktinių užsiėmimų metu bus diskutuojama apie smurto rūšis, smurto prieš moteris priežastis ir pasekmes. Atliekama atvejo analizė.
 Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20190152), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Tolerancijos skatinimas ir nediskriminuojančios aplinkos kūrimas socialiniame darbe
Mokymų vieta:
P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Socialiniame darbe dažniausiai susiduriama su diskriminacija, nes socialiniai darbuotojai tiesiogiai dirba su labiausiai pažeidžiamų grupių nariais, atstovauja šių grupių interesus visuomenėje. Socialinio darbo specialistai dažnai nežino, kaip kurti nediskriminuojančią aplinką, kaip atskirti diskriminacijos apraiškas, kaip į jas reaguoti bei sukurti lygias galimybes. Šie specialistai neretai stokoja tolerancijos ne tik savo klientų, bet ir profesijos atžvilgiu.
Teorinių užsiėmimų metu bus supažindinta kas yra diskriminacija, aptarti teisės aktai ir įstatyminės sąvokos, kurios reglamentuoja diskriminaciją, susipažins su diskriminacijos rūšimis, tolerancijos samprata, jos formavimu.
Praktinių užsiėmimų metu mokysis atskirti diskriminacines situacijas. Praktiškai nagrinės diskriminacijos situacijas, kaip elgtis ir ką daryti susidūrus su diskriminacijos atvejais, atliks užduotis skatinančias tolerancijos formavimąsi, pagarbą sau ir kitiems.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20190141), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Socialinis darbas su priklausomybę turinčiais asmenimis 
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 7 akad. val.;
• Praktinis mokymas 9 akad. val.
Aprašymas. Priklausomybę visuomenėje vis dar lydi įvairūs stereotipai, todėl šia liga sergantieji dažnai nepripažįsta savo sunkumų, nesikreipia pagalbos, o priklausomybė apima ir artimiausią jų socialinę aplinką – vystosi ko-priklausomybė. Sprendžiant priklausomybių problemą, socialiniai darbuotojai yra svarbi grandis kalbant apie priklausomų asmenų sveikimą bei reintegraciją. Taikant efektyvius darbo su priklausomais asmenimis metodus, leistų ateityje sėkmingiau gydyti priklausomybės ligas, anksčiau jas pastebėti ir mažinti stigmą bei atskirtį.
Teorinių užsiėmimų metu aptariamos galimos priežastys, lemiančios priklausomybės išsivystymą, pristatoma priklausomybės psichologinė ir socialinė vystymosi eiga, stadijos. Bus aptariama alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo, lošimų ir kitų priklausomybių specifika, dalyviai bus supažindinti su priklausomo asmens mąstymo dėsningumais, elgesio modeliais, psichikos mechanizmais, veikiančiais priklausomo asmens elgesį. Dalyviai bus supažindinami su priklausomybių intervencijos būdais/metodais, naudojamais socialiniame darbe įvairiuose priklausomybės vystymosi etapuose. Bus suteikiamos žinios apie pagalbos galimybes, vykdomas priklausomybių intervencijos programas Lietuvoje.  Bus supažindinti su pagrindiniais konsultavimo principais ir jų įtaka pagalbai priklausomybių atvejais. 
Praktinių užsiėmimų metu dirbdami grupėse ir piešdami „Priklausomybės paveikslą“ dalyviai geriau supras priklausomybę, kaip psichologinį reiškinį, lemiantį asmens funkcionalumą.  Dalyviai analizuos pateiktas skirtingas priklausomybes iliustruojančias situacijas, diskutuos apie priklausomybių gydymo programas ir metodus, aptars jų privalumus bei trūkumus, praktiškai išbandys labiausiai paplitusius ir laisvai prieinamus bei naudojamus priklausomybių įvertinimo testus.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20190139), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Slaugytojų pagalbos sau būdai įveikiant stresą darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.
• Teorinis mokymas 3 akad. val.
• Praktinis mokymas 5 akad. val.
Aprašymas. Slaugytojo darbo specifika pasižymi padidintu streso lygiu, jame susiduriama su daugiau stresogeninių įvykių nei kasdieniame gyvenime. Nuolatinis stresas, patiriamas slaugytojų darbe, yra susijęs su padidėjusiu sergamumu, blogesne fizine sveikata, depresijos simptomais, psichosomatiniais sutrikimais, mažesniu pasitenkinimu darbu, dažnesne darbo vietos kaita ir konfliktais darbo vietoje. Streso prevencija ir sveikatos stiprinimas darbe reikšmingas ne tik pačios sveikatos gerinimui, bet ir žmogaus darbingumo, pasitenkinimo darbu, motyvacijos didinimui.
Programa skirta slaugytojams tobulėti ir gebėti praktiškai taikyti streso valdymo metodus siekiant psichoemocinės sveikatos stiprinimo ir geresnės darbo kokybės. Šia programa siekiama, kad slaugytojai įgytų  žinių apie streso valdymo metodus, pagalbos sau būdus įveikiant emocinį stresą slaugytojų darbe.
Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojos (visos kvalifikacijos).
Tobulinimo programa patvirtinta 2018-12-19 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 1465. Išduoti pažymėjimai galioja slaugytojų atestacijos metu.
Programos kodas: ZISPB-2017-12-1
Kita:
- su dalyviais bus susisiekta asmeniškai;
- už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija;
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Saugus paciento slaugymas. Kaip išvengti nugaros skausmo slaugytojo darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Mokymų laikas: pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.
• Teorinis mokymas 2 akad. val.
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
Aprašymas. Juosmeninės stuburo srities skausmas apibūdinamas kaip labiausiai paplitusi šiuolaikinės medicinos problema. Bendrosios praktikos slauga – tai profesija, kuri patenka į didžiausią rizikos grupę, susiduriančią su nugaros skausmo problema. Pacientų kėlimas, perkėlimas, sukimas ar vartymas – pagrindinės pirminės priežastys šių sutrikimų ar skausmų atsiradimui. Jaučiant vienokius ar kitokius nugaros skausmus, mažėja motyvacija tobulėti, mokytis ir stengtis darbus atlikti pagal standartus ir taisykles.
Programa skirta slaugytojams tobulėti ir mokėti praktiškai taikyti saugaus paciento slaugymo metodus siekiant fizinės sveikatos stiprinimo ir geresnės bei efektyvesnės darbo kokybės. Šia programa siekiama, kad slaugytojai įgytų žinių apie saugų paciento slaugymą, jo kėlimo, padėties keitimo būdus slaugytojų darbe.
Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojos (visos kvalifikacijos).
Tobulinimo programa patvirtinta 2018-12-19 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 1465. Išduoti pažymėjimai galioja slaugytojų atestacijos metu.
Programos kodas: ZISPB-2017-12-2
Kita:
- su dalyviais bus susisiekta asmeniškai;
- už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija;
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.

Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio perdegimo
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 7 akad. val.;
• Praktinis mokymas 9 akad. val.
Aprašymas. Praktinė patirtis rodo, kad žmonės, kurių profesija susijusi su rūpinimusi kitais, neretai per tam tikrą laiką išnaudoja savo teigiamų emocijų išteklius, išgyvena stresą ir sunkiai įveikia jo pasekmes. Darbe patiriamas stresas, įtampa, per didelis darbo krūvis ir atsakomybė, vaidmenų konfliktai, nesutarimai su kolegomis, nuovargis, išsekimas ir kiti panašūs reiškiniai, įvardinami kaip profesinio perdegimo sindromas. Vidinių resursų panaudojimo gebėjimų ugdymas – pagrindinis uždavinys siekiant išvengti profesinio perdegimo, kuris stipriai veikia asmens emocinę / psichologinę gerovę bei darbo efektyvumą.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviams bus pristatytas profesinio perdegimo reiškinys, jo atsiradimo priežastys. Pristatomos trys pagrindinės sritys, lemiančios profesinį perdegimą: darbo stilius, gyvenimo stilius, asmenybės bruožai. Aptariamos galimos profesinio perdegimo pasekmės fizinei ir psichikos sveikatai. Dalyviai bus supažindinami su Lietuvoje bei užsienyje taikomais profesinio perdegimo įveikos metodais / būdais. Paskaitos metu bus aptariamas jų pritaikymo galimybės bei efektyvumas. Bus suteiktos žinios bei pasiūlyti būdai, kaip išvengti profesinio perdegimo koreguojant gyvenimo stilių bei naudojant adaptyvius streso įveikos metodus.
Praktinių užsiėmimų metu bus organizuojamos diskusijos, darbas grupėse, atvejų aptarimas, atliekami testai, vizualizacijos pratimas.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180131), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Socialinis darbas savižudybės kontekste: prevencija ir pagalba 
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 3 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.

Aprašymas. Lietuvoje 2016 metais užregistruota daugiau nei 800 16-64 metų amžiaus asmenų savižudybių ir, pagal šiuos rodiklius, šalis lenkia daugelį Europos valstybių. Analizuojant statistiką, atsidengia šios problemos bendrieji bruožai – Lietuvoje savižudybių skaičius siejamas su alkoholizmu, bedarbyste, gyvenimu kaimiškose vietovėse, didžiąją statistikos dalį sudaro vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrų savižudybės. Savižudybė visuomenėje ypač prieštaringai vertinamas reiškinys. Dalis žmonių teigia, kad tai paties žmogaus pasirinkimas, kurį reikia gerbti, tačiau dažniau girdime, kad savižudybė yra moraliai nepriimtinas, neracionalus, kriminalinis ar apie psichikos sutrikimą bylojantis veiksmas. Tai vis dar išlieka mažai viešinama ir mitais apipinta problema. Dažnai bijoma, kad kalbėjimas apie savižudybę gali paskatinti žmones ryžtis tokiam veiksmui ir geriau iš vis vengti šios temos. Socialiniai darbuotojai, išklausę programą, ne tik patys gebės teikti kvalifikuotą pagalbą savižudybių kontekste, bet ir informuoti kitus specialistus bei suicidiškų klientų šeimų narius ir artimuosius.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai aptars savižudybės reiškinio paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje, istorinį bei kultūrinį savižudybių Lietuvoje kontekstą, bus pristatomi savižudybės apsauginiai ir rizikos veiksniai, ankstyvosios savižudybių prevencijos principai, informuota apie pagrindinius pastebimus ženklus, galinčius įspėti apie kliento suicidines mintis ar ketinimus, supažindinti su savižudybės rizikos lygiais ir jų identifikacija, aptariami pagalbos nusižudžiusiųjų artimiesiems ypatumai, aptariamos tinkamos ir netinkamos specialisto reakcijos bei galimi pagalbos ketinančiam žudytis būdai, kuriuos turi žinoti specialistas.  Teorinių užsiėmimų metu dalyviai aptars savižudybės reiškinio paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje, istorinį bei kultūrinį savižudybių Lietuvoje kontekstą, bus pristatomi savižudybės apsauginiai ir rizikos veiksniai, ankstyvosios savižudybių prevencijos principai, informuota apie pagrindinius pastebimus ženklus, galinčius įspėti apie kliento suicidines mintis ar ketinimus, supažindinti su savižudybės rizikos lygiais ir jų identifikacija, aptariami pagalbos nusižudžiusiųjų artimiesiems ypatumai, aptariamos tinkamos ir netinkamos specialisto reakcijos bei galimi pagalbos ketinančiam žudytis būdai, kuriuos turi žinoti specialistas. Dalyviai aptars pagalbos nusižudžiusiųjų artimiesiems ypatumus, bus diskutuojama apie šiuo metu veikiančias pagalbos artimiesiems programas, jų privalumus ir trūkumus.
Praktinių užsiėmimų metu bus analizuojami atvejai  su pateiktomis konkrečiomis situacijomis, identifikuojant ir įvertinant  savižudybės rizikos lygį, rodomuose vaizdo klipuose bus mėginama identifikuoti numanomos savižudybės ženklus.  , grupėse bus kuriami savižudybės prevencijos modeliai ir pristatomi kolegoms, aptariamas veikiančių savižudybių prevencijos programų efektyvumas.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180122), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Kad problema paauglystėje netaptų tragedija-socialinio darbo metodai darbe su paaugliais ir šeimomis
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.

Aprašymas. Padidėjusi savižudybės grėsmė būdinga problemiškose šeimose augantiems paaugliams, taip pat augantiems šeimose, kuriose įvyko artimojo savižudybė, padidintos rizikos laikomi ir paaugliai turintys alkoholio ar narkotikų priklausomybių, patiriantys nesėkmes mokykloje, stokojantys darbo ir užimtumo jaunuoliai bei kenčiantys nuo depresijos. Savižudybių prevencija paauglystėje turėtų apimti tris pagrindines sritis: socialinius veiksnius (bedarbystė ar nemotyvuotumas dirbti, mokykla, stresas, šeimos ypatumai), gebėjimus įveikti kylančius sunkumus (adekvatus situacijų vertinimas, galimybių įžvelgimas, pereinamieji periodai, problemų sprendimo įgūdžiai) ir specialistų kompetencijų stoką darbe su suicidiškais klientais (identifikuoti savižudybės riziką ir tinkamai reaguoti). Specialistai, dirbantys su paaugliais ir šeimomis, turėtų atsižvelgti į visas šias sritis, norėdami užtikrinti efektyvų darbą paauglių savižudybių sferoje. 
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviams bus pristatyti paauglių raidos ypatumai, biologinė, socialinė ir psichologinė paauglio raida. Bus išskiriamos pagrindinės psichosocialinės problemos, kylančios šiame amžiaus tarpsnyje ir jų įveikimo būdai. Aptariami konsultavimo skirtingais paauglystės tarpsniais ypatumai ir darbo metodai, bus supažindinti su pagrindiniais šeimos konsultavimo principais, darbo su šeimomis metodais, bus aptariamas savižudybės reiškinio paauglystėje paplitimas, kontekstas bei ypatumai, pristatomi save žalojančio elgesio psichologiniai ir psichiatriniai ypatumai, jų priežastys bei ryšys su savižudybėmis, pristatomi ankstyvosios savižudybių prevencijos paauglystėje principai.
Praktinių užsiėmimų metu bus atliekamos užduotys, kad identifikuoti kokios esminės paauglystės problemos, peržiūrimo ištraukos iš filmo. Atliekama atvejo analizė, kurios metu bus planuojama efektyvi socialinio darbuotojo pagalba problemos sprendimui. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180125), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Žmogaus teisės ir laisvės socialiniame darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 7 akad. val.;
• Praktinis mokymas 9 akad. val.
Aprašymas. Žmogaus teisių žinojimas ir pritaikymas socialiniame darbe vis dar kelia gana daug iššūkių. Socialiniams darbuotojams trūksta žinių apie įstatymiškai įtvirtintas žmogaus teises ir laisves, o socialinio darbo ypatumai, paremti šių teisių principais, vis dar kelia daug diskusijų tarp specialistų. Minėtos žmogaus teisės glaudžiai susijusios su socialinio darbo vertybėmis ir etika. Šių teisių atstovavimas yra viena prioritetinių socialinio darbo veiklų. Be žmogaus teisių ir socialinio teisingumo principų neįsivaizduojama kokybiško socialinio darbo praktika, todėl tiek būsimiems, tiek esamiems specialistams yra svarbu kuo dažniau analizuoti savo požiūrį į darbuotojo ir kliento teises, apmąstyti iškylančius sunkumus.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviams bus pristatomi pagrindiniai žmogaus teises ir laisves apibrėžiantys įstatymai, aptariami jų panašumai ir skirtumai, apžvelgiamos esminės žmogiškosios vertybės, turinčios įtakos specialistų darbui su klientais, aptariamos esminės pažeidžiamos grupės, su kuriomis darbe susiduria socialinio darbo specialistai – vaikai, moterys, senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji, buvę ir esami kaliniai, pabėgėliai ir migrantai, aptariamos pagrindinės visuomenės problemos, su kuriomis susiduria socialiniai darbuotojai ir kurias jiems tenka spręsti – skurdas, lytinė diskriminacija, rasizmas, religija ir kt.
 Praktinių užsiėmimų metu Minčių lietaus metodu, mokymų dalyviai bus kviečiami pasvarstyti, kodėl žmogaus teises ir laisves apibrėžiantys įstatymai aktualūs socialiniams darbuotojams, kokia jų svarba darbo praktikoje. Dalyviams bus pateikiamos aktualiausios įstatymų ištraukos ir kviečiama padiskutuoti, kiek jie svarbūs socialinio darbo praktikoje, analizuojant pateiktus atvejus apie skirtingų pažeidžiamų grupių atstovus, mokymų dalyviai grupėse diskutuos apie galimus žmogaus teisių pažeidimus, bus aptarta, kaip socialinio darbo specialistai galėtų padėti užtikrinti žmogaus teises minėtais atvejais, bus aptariama kokios žmogaus teisės per mažai užtikrinamos patiems socialiniams darbuotojams, grupėse bus kuriamas socialinių darbuotojų teisių sąrašas
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180077), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Transakcinės analizės taikymas socialiniame darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 

Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 3 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.

Aprašymas. Transakcinė analizė – puikus įrankis atpažinti įvairius su asmenimis vykstančius procesus. Transakcinės analizės modelis padeda geriau suvokti savo vaidmenį tiek dirbant individualiai su klientais, tiek su klientų grupėmis. Socialiniams darbuotojams šis modelis padės aiškiau pamatyti ir įsisąmoninti savo vaidmenis, atpažinti ir analizuoti situacijas, surasti būdus, kaip išlaikyti lygiavertį, skatinantį bendradarbiauti santykį. Modelio praktinis taikymas padeda pakreipti santykius tinkama linkme bei geriau suprasti aplinkinius su kuriais tenka bendrauti. Transakcinė analizė skirta, socialinio darbo specialistams siekiantiems tobulinti savo bendravimo įgūdžius ir bandantiems surasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis darbo aplinkoje.

Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti kas yra transakcinė analizė, pateiktos galimos asmenybių tarpusavio transakcijos.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai bus mokomi atpažinti ego būsenas, suprasti kaip skirtingos ego būsenos įtakoja santykį tarp asmenų, išmoks galimų konfliktų valdymo būdų. Praktinių užsiėmimų metu grupės nariai bus įtraukti į darbą porose, išbandys skirtingus vaidmenis, kas leis labiau įsijausti į vaidmenį ir geriau įtvirtinti teorines žinias.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180103), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Ne tik klausyti, bet ir girdėti: efektyvaus konsultavimo pagrindai ir aktyvus klausymas
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliaii 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 7 akad. val.;
• Praktinis mokymas 9 akad. val.
Aprašymas. Konsultavimas – tai pagalba teikiama analizuojant problemą, aiškinantis konflikto zonas, taip pat alternatyvių sprendimų radimas ir konsultuojamojo skatinimas savarankiškai įveikti sunkumus. Patirtis rodo, kad socialiniai darbuotojai neretai stokoja kontakto kūrimo, aktyvaus klausymo žinių, o tai sumažina jų darbo efektyvumą. Išklausę šią mokymų programą, socialinio darbo specialistai įgis aktyvaus klausymo, kontakto užmezgimo ir išlaikymo, saugios atmosferos kūrimo įgūdžių, kurie padidins konsultavimo socialinio darbo praktikoje efektyvumą.
 
Teorinių užsiėmimų metu bus aiškinamasi kuo konsultavimas skiriasi nuo pokalbio, instrukcijos, mokymosi, aptariamas konsultavimo procesas, dalyviai sužinos individualaus ir grupinio konsultavimo ypatumus. Bus pristatoma kontakto reikšmė efektyviam konsultavimui, pateikiami būdai, palengvinantys kontakto užmezgimą bei išlaikymą, gilinamos žinios apie aktyvaus klausymo ypatumus, pristatoma, kuo skiriasi aktyvus ir pasyvus klausymas.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai bus suskirstyti į grupes, kuriose nagrinės pateiktus atvejus ir mėgins nustatyti konsultavimo tikslus ir uždavinius jiems pateiktais atvejais, aptars konsultanto asmens reikšmę konsultavimo procese, nagrinės asmenines savybes, kurios padeda ar trukdo efektyviam konsultavimui.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180081), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe 
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 3 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.
Aprašymas. Šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas žmogus turi savo asmeninę nuomonę ir požiūrį į vykstančius įvykius, bei jį supantį pasaulį todėl ginčytis ir kam nors įrodinėti savo požiūrį nėra prasmės. Psichologinio aikido teorijos kūrėjo teigimu, svarbu perprasti dėsningumus. Pagal kuriuos vyksta bendravimas ir parinkti atitinkamas priemones jiems suvaldyti. Į šypseną atsakome šypsena, į pyktį – dar didesniu pykčiu. Todėl nemaloniose situacijose svarbu nutraukti ydingą ratą ir elgtis priešingai, nei iš Jūsų tikimasi.
 
Teorinių užsiėmimų metu lektorius supažindins kas yra psichologinis aikido, pristatys keturis jo metodus ir supažindins su psichologinio aikido technika.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai analizuos psichologinio aikido situacijas, pratybų pagalba išbandys psichologinio aikido techniką.
 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180080), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Ribų nu(si)statymas socialiniame darbe 
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 6 akad. val.;
• Praktinis mokymas 10 akad. val.
Aprašymas. Dirbant socialinio darbo sferoje socialiniams darbuotojams svarbu žinoti, kas yra taisyklės ir ribos, mokėti kurti taisykles ir nu(si)statyti ribas tarp savęs ir kliento, suprasti, kada yra peržengiamos ribos, nes kiekvienas iš mūsų taisykles ir ribas suvokiame savaip ir dažnai tik tada, kai jos būna pažeidžiamos. Retas kuris nesame patyrę fizinio ar psichologinio diskomforto kai buvo peržengtos ribos. Ši programa skirta vystyti socialinių darbuotojų gebėjimą nu(si)statyti ribas. Ja siekiama gerinti žmogiškuosius santykius tarp socialinių darbuotojų bei jų klientų. 
Teorinių užsiėmimų metu lektorius supažindins dalyvius su teoriniais apibrėžimais apie ribas bei taisykles, supažindins su jų taikymu socialiniame darbe formavimo principais, pristatys, kaip galima atpažinti fizines ir psichologines ribas, dirbant su klientais. Bus supažindinta dėl kokių priežasčių atsiranda peržengtų ribų suvokimas ir kokie dažniausiai pasireiškia konfliktai dirbant su klientais ir tarp kolegų ir pristatyta, kaip nu(si)statytos asmeninės ribos įtakoja efektyvų darbą su klientais bei kolegomis. Praktinių užsiėmimų metu bus taikomi šie metodai: darbas porose, minčių lietus, vaidybinės situacijos, diskusijos kas leis geriau įtvirtinti teorines žinias.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai dalinsis mintimis apie tai, kas yra ribos bei taisyklės ir kodėl jos reikalingos žmonių gyvenime, grupėse aptarinės situacijas ir bandys atpažinti fizines ir psichologines ribas.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180078), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Smurto prevencija, intervencija ir postvencija socialiniame darbe 
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
Aprašymas. Smurto ir patyčių paplitimas Lietuvoje - vis dažniau nagrinėjama tema. Visuotinai pripažįstama, kad iki šiol socialinei apsaugai valstybės lygiu buvo skiriama per mažai dėmesio. Be to, kalbėti apie  smurtą artimoje aplinkoje vis dar yra tabu. Smurto ir patyčių tema yra aktuali visame pasaulyje. Kuriama daug prevencijos programų, tačiau išlieka klausimas, kurios jų yra efektyvesnės, kokia svarba tenka prevencinių programų komponentams. Taigi, patyčių ir smurto problemoms spręsti, būtinos kompleksinės paslaugos, apimančios šeimos, mokyklos, laisvalaikio aplinką ir įvairių sričių specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų) pagalbą.
Teorinių užsiėmimų metu lektorius pristatys patyčių ir smurto ypatumus, bus aptariami fizinis, psichologinis, ekonominis, seksualinis smurtas, apleistumas vaikystėje ir pateikiama informacija kaip atpažinti šias smurto rūšis patyrusius suaugusiuosius, vaikus ir paauglius. Bus pristatyta kas lemia smurto ir patyčių pasireiškimą ir kaip tai veikia įvairaus amžiaus asmenis. Mokymų metu bus pristatyta patyčių ir smurto prevencijos, intervencijos ir postvencijos ypatumai, aptariamos labiausiai paplitusios smurto prevencijos priemonės ir pristatomi darbo metodai su skirtingų formų smurto aukomis.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai aiškinsis patyčių ir smurto formų įvairovę, atkreips dėmesį į kiekvieno skirtingą patirtį susiduriant su patyčiomis ir smurtu socialiniame darbe. Dalyviai bus paskirstyti į grupes ir nagrinės skirtingas situacijas, kurių metu identifikuos aprašyto smurto formą, įvertins mastą ir aptars pagalbos būdus kiekvienu konkrečiu atveju. Atliekant įvairias praktiškas užduotis, bus mokomasi identifikuoti ir įvertinti patyčias realiose situacijose, mokomasi interviu su smurtą patyrusiu asmeniniu metodų.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180076), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Laiko išteklių valdymas ir asmeninis efektyvumas socialiniame darbe
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 4 akad. val.;
• Praktinis mokymas 4 akad. val.
Aprašymas. Viena didžiausių problemų, su kuriomis šiandien susiduria socialiniai darbuotojai savo veikloje, yra laiko trūkumas bei jo panaudojimo efektyvumas. Atlikdami daug skirtingų funkcijų, tačiau nemokėdami racionaliai valdyti turimų laiko išteklių jie neįgyvendina numatytų užduočių bei dirba „pastovaus laiko trūkumo“ režimu, todėl patiria chronišką stresą, kuris sukelia įvairias žalingas pasekmes jų sveikatai bei gyvenimo kokybei. Todėl požiūris į laiko išteklių valdymą tampa esminiu veiksniu, nuo kurio priklauso socialinių darbuotojų asmeninis efektyvumas ne tik darbe, bet ir kitose gyvenimo srityse. Mokymų metu bus supažindinama bei mokoma praktikoje taikyti socialinį darbą efektyvinančius laiko planavimo metodus, asmeninio efektyvumo principus, įgalinančius asmenį prisiimti visišką atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Teorinių užsiėmimų metu lektorius dalyvius supažindins su esminiais laiko planavimo principais, socialinį darbą efektyvinančiais laiko planavimo metodais; supažindins su asmeninio efektyvumo reikšmingumu, siekiant profesinių tikslų socialiniame darbe, atsakomybės, asmeninės vizijos bei tikslų išsikėlimo ir įgyvendinimo, darnos su savimi ir kitais. 
Praktinių užsiėmimų metu aptariant pateiktus atvejus bus analizuojama, kokias pagrindines klaidas valdydami turimus laiko išteklius dažniausiai daro socialiniai darbuotojai, diskusijų  metu bus mokomasi, kaip identifikuoti ir valdyti „laiko vagis“, su kuriais dažniausiai susiduriama socialiniame darbe, atliekant praktines užduotis dalyviai įtvirtins teorines žinias, išmėgins stresą šalinančias kvėpavimo technikas. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180071), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Darbuotojų motyvacijos stiprinimas dirbant su klientais
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Motyvacinės aplinkos kūrimas socialinių paslaugų įstaigose – vienas iš svarbiausių efektyvios socialinio darbuotojo veiklos veiksnių, nuo jų kvalifikacijos ir motyvacijos tiesiogiai priklauso teikiamų paslaugų kokybė. Neigiamą poveikį motyvacijai turi nedidelis socialinio darbuotojo prestižas visuomenėje, nuolatinis susidūrimas su neigiamais gyvenimo reiškiniais, neapibrėžti darbo rezultatų vertinimo kriterijai, didelis klientų skaičius, viršvalandžiai, mažas atlyginimas už darbą. Ši programa yra skirta plėsti darbuotojų žinias apie motyvacijos stiprinimą bei mokytis susidaryti savo individualų pasikeitimo planą, kuris skatintų darbuotojų vidinę ir išorinę motyvaciją dirbant su klientais. Kiekvienas socialinis darbuotojas geriau žinodamas motyvacijos teorijas bei įvairius motyvavimo būdus, principus - juos galės pritaikyti praktikoje ir lengviau rasti individualias priemones jį skatinančias efektyvesniam darbui su klientais.
Teorinių užsiėmimų metu lektorė supažindins dalyvius su motyvacijos teorijomis ir galimu jų praktiniu pritaikymu, supažindins su veiksniais turinčiais įtakos jų vidinės ir išorinės motyvacijos stiprinimui, pristatys keturis motyvaciją skatinančio pokalbio principus ir šių principų svarbiausi aspektai, kurie padės socialiniams darbuotojams efektyviau save motyvuoti pokyčiams darbui su klientais.
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į minčių lietaus užduotį, kuri padės įtvirtinti teorines žinias. Taip pat praktinių užduočių metu bus atliekami įvairūs motyvaciją stiprinantys žaidimai – užduotys, kurių dėka dalyviai galės išbandyti save juos atliekant bei įvertinant. Socialiniai darbuotojai bus įtraukti į darbą grupėse bei individualiai, taikant simuliacinių žaidimų metodą vaidins realią situaciją naudojant motyvaciją skatinančio pokalbio principus, bus siekiama rasti sėkmės formulę, kuri labiau motyvuotų darbuotojus
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20170051), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Socialinių projektų rašymas pradedantiesiems

Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Registracija tel. Nr. 864734849 - Edita Mintautytė  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 45, 40, 35 € (Kuo jūsų daugiau, tuo mokate mažiau!)
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
Sukaupėme nemažai projektų rašymo patirties, kuria norime pasidalinti su jumis! 
Tai mokymai apie projektų rašymą ir lėšų pritraukimą organizacijai. 
Mokymų tikslas – padėti dalyviams įgyti praktinių projektų rašymo gebėjimų. Dalyviai išgirs ne tik teoriją, bet taip pat bus pateikta ir laimėtų projektų pavyzdžių, analizuojami jų sėkmės faktoriai, pateikti konkretūs pavyzdžiai apie nacionalinių ir tarptautinių (Erasmus+, Nordplus ir kt. programų) projektų rengimą. Visų mokymų metu dalyviai pildys besimokančiojo dienoraštį, todėl po mokymų turės paprastą potencialaus projekto planą. Mokymuose taip pat bus pristatytos svetainės, kur galima rasti informacijos apie finansavimo galimybes.
Po mokymų išduodamas neformalaus ugdymo pažymėjimas.
Registracija tel. +370 616 34383
 

„TimeSlips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Šiuo metu formuojasi naujas požiūris į dementiškų pacientų gydymą ir slaugą, nes fizinis ir psichinis demencijos poveikis yra negrįžtamas, paveikiantis tiek asmens elgseną, tiek jo santykius su kitais asmenimis. Tyrimais nustatyta, kad sveikatos ir ypač socialinės paslaugos demencija sergantiems teikiamos neadekvačiai, pasigendama būtent šiai grupei reikiamų paslaugų. Profesorė Anne Basting sukūrė TimeSlips metodą, kurio esmė - kūrybiškas istorijos pasakojimas. Taikant šį metodą gyventojai globos namuose daugiau įsitraukia į veiklas, yra aktyvesni, darbuotojai ir gyventojai daugiau bendrauja tarpusavyje, pagerėja darbuotojų požiūris į senyvo amžiaus žmones. 
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviams pristatomi pagrindiniai socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis principai: senatvė, senatvinė demencija ir jos ypatumai, bendriausi geriatrinės reabilitacijos ypatumai, inovatyvius užsienyje taikomus darbo metodus su senyvo amžiaus, dementiškais žmonėmis: bendravimas kitaip, prisilietimo džiaugsmas, saviraiška per judesį, poezijos kūrimas, išankstinių nuostatų apie senyvą amžių laužymas, tinkamas žodynas bendraujant su senyvo amžiaus, dementiškais žmonėmis, gyvenimo kokybės gerinimas socialinės globos, priežiūros įstaigoms bendradarbiaujant su muziejais
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai dalyvaus trumpose pratybose, skirtose momentinei, regimajai, skaitmeninei ir ilgalaikei atminčiai lavinti, atliekamos įvairios užduotys, padedančios įžvelgti teigiamas senėjimo pasekmes, ugdyti kantrybę, empatiją, emocijų pažinimą per judesį, kūno suaktyvinimą, santykio formavimą per kontaktą, pagalbą atliekant tam tikrus judesius.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160031), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.

Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas?

Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Bendraudami mes galime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame ar jaučiame. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus ir tobulinti save, mokyti ir mokytis. Atidžiam pašnekovui dažnai daug ką suprasti ir įvertinti padeda kito žmogaus laikysena, virpančios rankos, akys, veido išraiška, balso tembras.  Nežodinis (neverbalinis) bendravimas – tai pats paprasčiausias būdas perduoti pasitenkinimą, nepasitenkinimą, skausmą, simpatiją ar antipatiją kitam žmogui. Kūno kalba išreiškiama daugiau nei pasakoma žodžiais, todėl turėtume gerai žinoti jos elementus, nes jie tiesiogiai atspindi žmogaus fiziologines reakcijas ir tinkamas jų naudojimas leidžia patobulinti socialinio bendravimo įgūdžius, lavina gebėjimus tiksliai apibūdinti save, nenaudojant žodžių. Ši programa yra skirta plėsti socialinių darbuotojų (asmenų dirbančių su klientais) žinias kūno kalbos (neverbalinio) bendravimo su klientais svarbos atžvilgiu.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai supažindinami su kūno kalbos (neverbalinio) bendravimo samprata ir charakteristika, su kūno kalbos (neverbalinio) bendravimo elementais (poza, gestai, veido išraiška, balso tonas ir t.t.), jų svarba padedanti geriau suprasti klientą, pristatys neverbalinio bendravimo ypatybes, kurios yra siejamos su neverbalinio bendravimo realumu, būtinybe, išreikštais santykiais ir jausmais bei daugiareikšmiškumu.
 Praktinių užsiėmimų metu bus naudojami įvairūs žaidimai, skatinantys atpažinti kūno komunikacijos formas, bus analizuojamos pateiktos situacijos susijusios su kūno kalbos (neverbalinės) komunikacijos funkcijomis, bendravimo pranešimais. Neverbalinio bendravimo ypatybės bus pateikiamos piešinio pagalba. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160032), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe

Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.

Aprašymas. Socialiniai darbuotojai yra tokia specialistų grupė, kuriuos darbe nuolat lydi patiriami stresai. Tai viena iš profesinės raidos problemų, kuri paskutiniu metu nuolat reikalauja tikslingų ir naudingų problemų sprendimo būdų, padedančių kuo mažiau patirti stresą darbe teikiant socialines paslaugas. Svarbu rūpintis savo emocine sveikata – didinti emocinį ir dvasinį atsparumą. Šia programa siekiama praplėsti socialinių darbuotojų žinias apie stresą, jo įveikos strategijas ir pagalbos sau būdus, kad jie patys gebėtų kovoti su įtampa ir stresu darbe. Gebėdami padėti sau, akivaizdu, galės teikti kokybiškas paslaugas klientams bei, savo ruožtu, padėti paslaugų naudotojams tapti atsparesniems stresui.

Teorinių užsiėmimų metu dalyviai supažindinami, kas yra stresas, jo priežastys, aptariami jo tipai, fiziniai ir emociniai streso požymiai, supažindinami su įvairiomis  strategijomis, padedančiomis įveikti stresą darbe: savo darbo organizavimo optimizavimas, individualios tolerancijos nuovargiui, t.y. atsparumo stresui didinimas; situacijos pakeitimas; situacijos vengimas; požiūrio į situaciją pakeitimas; pagalbos ir paramos paieška ir kt. 
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai įvardins pagrindinius stresorius savo darbe ir sužinos pagrindinius stresinių situacijų įveikos būdus, bus įtraukti į simuliacinį žaidimą, kurio metu bus modeliuojamos konfliktinės situacijos, keliančios darbe stresą, ir išbandys autogeninę treniruotę.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 

Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160030), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.

Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Kaip įveikti kliento pasipriešinimą
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai  
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.
Aprašymas. Socialinio darbuotojo darbe yra daugybė situacijų,  kuomet dirbdami  jie susiduria su kliento nenoru bendradarbiauti, pasipriešinimu. Socialiniam darbuotojui nereikėtų pamiršti, kad yra tam tikri klientų tipai, kurie tikrai priešinsis konsultavimo procesui. Socialinio darbo praktikoje labai svarbu plėtoti produktyvius sprendimo būdus, susidorojant su kliento pasipriešinimu. Tai vienas iš galimų raktų, siekiant geresnio sutarimo tarp  darbuotojo ir kliento, kartu skatinantis produktyvesnį darbą bei efektyvesnį kliento problemų sprendimą.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su kliento pasipriešinimu, pasipriešinimo priežastimis, negatyviu pasipriešinimo ciklu, su konsultanto daromomis klaidomis konsultavimo metu, su manipuliuojančio kliento tipais. Bus akcentuojama, kaip atpažinti manipuliatyvų elgesį.  Taip pat bus supažindinami su pagrindiniais principais, kurie padeda susidoroti su kliento pasipriešinimu bei aptarti klausimai, kurių nereikėtų užduoti konsultavimo metu. 
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į užduotį ,,Minčių lietus“, į diskusiją bei į darbą porose – tai leis įtvirtinti teorines žinias.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20150004), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Problemų sprendimas forumo teatro metodu

Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai   
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 €
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 8 akad. val.

Aprašymas. Socialiniai darbuotojai, spręsdami socialines problemas, stengiasi surasti tinkamiausius sprendimus. Kaip tik Forumo teatro metodas padeda vaizdžiai pamatyti bei spręsti aktualias socialines problemas mūsų visuomenėje. Nors Forumo teatras daugelyje pasaulio šalių yra efektyviai naudojamas, Lietuvoje tai dar mažai paplitęs, naujas metodas. Šis metodas padeda geriau pažinti save ir aplinkinius bei pasaulį. Taip pat  tai yra priemonė, kuri  leidžia keisti esamas aplinkybes ir rasti išeitį iš sudėtingos situacijos: dalyviai mokosi kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, tobulina bendravimo įgūdžius, atsikrato bendravimo baimių. Forumo teatro struktūra įtraukia grupę dalyvių, kurie pristato mažą spektaklį, kuriame dramatiškai parodoma socialinė, aktuali auditorijai problema. Auditorijai suteikiama galimybė peržiūrėti scenarijų iš naujo, patiems dalyvaujant vaidinime, išbandant naujus elgesio modelius.

Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su engiamųjų teatro istorija. Pristatoma, kaip atsirado Forumo teatras, Forumo teatro principai, Forumo teatre naudojamos sąvokos, Forumo teatro taikymo pavyzdžiai. Praktinių užsiėmimų metu bus atliekami pratimai, žaidžiami žaidimai, kurie padės pasiruošti forumo teatro vaidinimui. Bus vaidinamos situacijos.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD 20150002), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams (kodas IPP2020037)
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai 
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 40 € 
Mokymų trukmė: 40 akad. val.:
• Teorinis mokymas 17 akad. val.;
• Praktinis mokymas 23 akad. val.
Aprašymas. Įžanginių mokymų programa, suteikti bazinių socialinio darbo žinių, individualiosios priežiūros personalo darbuotojams, atskleidžiant bendruosius profesinės veiklos principus, socialinio darbo profesijai svarbias darbuotojo savybes ir įgūdžius.  
Tikslinė grupė: visi socialinių darbuotojų padėjėjai
Lektorė:
Asta Jaseliūnienė
Socialinio darbo magistrė, turinti 12 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais psichikos ir proto negalią, 5 metų patirtį su asmenimis iš rizikos šeimų, jaunuoliais, linkusiais nusikalsti, neįgaliaisiais, senjorais, imigrantais. Įvairių neformalių programų kūrėja ir autorė, turinti mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirbo ir bendradarbiavo su organizacijomis iš Švedijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Kipro, Vokietijos, Slovakijos, įgijo žinių kultūrinių skirtumų srityje. Pastaruoju metu dirba su asmenimis, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje, juos konsultuoja smurtinio elgesio keitimo klausimais. 
Mokymų vadovės interesų sritys: forumo teatras, darbas su agresyviais klientais, komandinis darbas, socialinio darbo pagrindai, apskritojo stalo organizavimas, konferencijų organizavimas, profesinė kompetencija socialinio darbo praktikoje. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.
Išduodamas pažymėjimas galioja Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestacijos metu.
Kita:
-Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai.
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.

Profesinio perdegimo įveikimas slaugytojo darbe

Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai   
Mokymų laikas: pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui: 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.
Aprašymas. Slauga yra daugybės psichologinių resursų reikalaujantis darbas, kuriame kasdien susiduriama su stresu. Šios profesijos atstovų patiriamas stresas susilaukia vis didesnio mokslininkų dėmesio. Tokius pokyčius lėmė vis gausesni įrodymai, kad asmens psichologinė savijauta stipriai susijusi su darbo efektyvumu. Siekiant gerinti slaugytojų psichologinę gerovę bei darbo efektyvumą, būtina geriau suprasti asmens patiriamus psichologinius sunkumus. 
Programa skirta suteikti slaugytojams žinių padėsiančių atpažinti profesinį perdegimą, jo požymius bei suteikti gebėjimų taikyti profesinio perdegimo įveikos bei prevencijos metodus.
Tikslinė grupė bendrosios praktikos slaugytojos (visos kvalifikacijos)
Tobulinimo programa patvirtinta 2019-10-30 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1228, išduoti pažymėjimai galioja slaugytojų atestacijos metu.
Programos kodas: ZISPB-2019-06-1
Kita:
- su dalyviais bus susisiekta asmeniškai;
- už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija;
- Susidarius auditorinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
- Susidarius nuotolinių mokymų grupei (nuo 20 - 25 dalyvių) Jūsų įstaigoje, lektoriai gali pravesti nuotolinius mokymus pasirinktą datą.

KAS YRA SUPERVIZIJA?
Mokymų vieta: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Mokymų laikas: pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui: 165,00 €
Aprašymas. Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia.
Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti.
Supervizija – darbo kultūros dalis, profesinės realybės konsultavimas, darbo santykių higiena, reikalinga norintiesiems tobulėti. 
 KODĖL ŽMONĖS RENKASI SUPERVIZIJĄ?
Konfliktai darbe – kai darbo efektyvumas stringa dėl konfliktiškų santykių su pavaldiniais, bendradarbiais, vadovais ar klientais ir nebepadeda nei pokalbiai, nei įspėjimai. Kai asmuo išgyvena vidinį konfliktą tarp savo nuostatų, vertybių ir atliekamo vaidmens. Kai trūksta komunikacijos tarp skirtingų padalinių, sričių, specialybių.
Vadovavimo iššūkiai – kuomet kyla klausimų apie organizacijos ateitį, padalinių ar struktūrų perorganizavimą ir nėra su kuo dalykiškai pasitarti; kai norima atrasti savo vadovavimo stilių, efektyviai deleguoti užduotis, moderuoti konfliktus ir susidėlioti prioritetus; kai susiduriama su vidinės karjeros organizacijoje iššūkiais.
„Perdegimas“ – kai vyrauja nuolatinis emocinis nuovargis nuo intensyvaus įsitraukimo į sudėtingas darbines situacijas.
Pokyčiai darbe – kai keičiasi darbo sąlygos ar darbuotojai; kai norima užtikrinti sklandų naujų projektų ar produktų atsiradimą ir įdiegimą; kai vyksta kultūriniai, vertybiniai organizacijos krypties pasikeitimai.
Pagalba sau – kuomet darbinės problemos „parnešamos” į namus ir jaučiama, kad sunku atsiriboti nuo darbo, o darbo problemos tampa visos šeimos problemomis ir pradeda kenkti asmeniniams santykiams.
Karjera – kai kyla poreikis įsivertinti savo gebėjimus, pasirengti pokalbiams su vadovais ar naujais darbdaviais, gauti palaikymą įsitvirtinant naujame vaidmenyje.
Įsisenėjusios problemos – kai darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, siunčiami į mokymus, o problemos vis tiek lieka tos pačios;
Smalsumas – kuomet norima peržvelgti įprastą darbo eigą ir paieškoti naujų darbo formų; kai norisi pažinti save ir paieškoti naujų galimybių tobulėti profesinėje srityje.