top of page

UPSKILLING PARENTS

Pagalba šeimoms kaip mokyti vaikus namuose krizių sąlygomis

Nuotolinis mokymasis / Mokymasis namuose – Covid-19 pandemijos metu iš tėvų buvo daug reikalaujama. Tačiau daugelis neturėjo galimybių suteikti savo vaikams reikal ingos pagalbos dėl nepalankių socialinių ir ekonominių sąlygų, bei skaitmeninių įgūdžių stokos. Dirbdami su jaunais žmonėmis, ypač jaunomis, išsilavinimo stokos ir (arba) socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis, matome, kad jiems dažnai reikia pagalbos panašiais klausimais.


Mūsų projekto tikslas – Europos lygmeniu parodyti skirtingus sprendimus, kurie bus paskelbti internetiniame puslapyje – vadovo ir metodų rinkinyje, kuris bus laisvai prieinamas visiems. Taip bus pasiektas pagrindinis mūsų organizacijų profesinio tobulėjimo tikslas.


Ne tik organizacijos gaus apčiuopiamą naudą iš Europos mainų, bet ir šeimos galės pajausti, kad žmonės Europoje susiduria su tokiais pačiais sunkumais


Projekto pratneriai:

AKADEMIE FÜR POLITISCHE BILDUNG UND DEMOKRATIEFÖRDERNDE MAßNAHMEN – Austrija – Koordinatorius EDUCOMMART – Graikija FORM2YOU – Portugalija SYSTEME IN BEWEGUNG – Vokietija VŠĮ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS IR PLĖTROS BIURAS – Lietuva LUETEC – Italija


Straipsnis internete


Internetinio straipsnio kūrimo „KAIP SAUGIAI MOKYTI VAIKUS NUOTOLINIU BŪDU – KRIZĖS METU“, projekto konsorciume aptarėme poreikius, su kuriais susiduria tėvai Covid-19 krizės metu/dėl mokymosi iš namų/nuotoliniame mokymesi. Sudarėme klausimų sąrašą ir jį išplėtojome kokybiniais ir profesionaliais mainais apie suaugusiųjų švietimo institucijų, panašių organizacijų ir asocijuotų partnerių patirtį. Taip pat pasitelkėme darbinės aplinkos tyrimus bei pokalbius su tėvais artimoje organizacijų aplinkoje.


Metodų rinkinys


Sukurtame metodų rinkinyje yra 12 metodų, skirtų švietėjams, mokytojams ir visoms institucijoms, siūlančioms tolesnius mokymus tėvams, taip pat tėvams, norintiems ir galintiems savarankiškai mokytis. Jie buvo specialiai sukurti didinti tėvų skaitmeninį raštingumą. Tačiau taip pat pateikiami metodai, galintys teigiamai paveikti šeimos klimatą ir kasdienį vaikų mokymąsi namų / nuotolinio mokymosi metu. Metodai yra labai reikalingi pagal darbo aplinkos tyrimus. Tikslingai naudojant šiuos metodus, socialinis tėvų ir vaikų dalyvavimas skaitmeniniame raštingume gali būti gerokai pagerintas.


Vadovas švietimo tiekėjams


Projekto metu buvo sukurtos gairės švietimo teikėjams. Jų tikslas – parodyti tėvams galimybes, randant išeitis, susijusias su vaikais, kuriems kyla tam tikras pavojus ir problemos nuotoliniame mokyme dėl skaitmeninių kompetencijų stokos. Taip pat dėl mokymosi atžvilgiu nepalankios klasės bei socialinių ir ekonominių sąlygų. Reikia tikslingų pasiūlymų, patarimų ir pagalbos tėvams.


UPSKILLING PARENTS – HOW TO GUIDE CHILDREN SAFELY THROUGH DISTANCE LEARNING@ IN TIMES OF CRISIS


Vadovą švietimo tiekėjams, straipsnį internete bei metodų rinkinius nacionalinėmis partnerių bei anglų kalbomis galite parsisiųsti projekto svetainėje: www.upskilling-parents.eu

 

Šis projektas bendrai finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Projekto galerija

bottom of page