top of page

Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness

Meno panaudojimas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą švietime

Projekto tikslas – sukurti metodiką kūrybiniam meno naudojimui neformaliam ir formaliam suaugusiųjų mokymui, siekiant didinti kūrybinį („out of box“) suaugusiųjų mąstymą ir didinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas. 


Tiesioginė tikslinė grupė – švietėjai (mokytojai, mokymų specialistai), tutoriai, dirbantys formaliojo, neformaliojo, savaiminio suaugusiųjų mokymo sistemoje, žmogiškųjų išteklių specialistai, konsultantai ir mentoriai, formalaus ir neformalaus mokymo paslaugų teikėjai. 

Netiesiogiai projektas orientuotas į suaugusius besimokančiuosius, kurie siekia pradėti karjerą, mažo ir labai mažo verslo atstovai, įskaitant socialinių verslų atstovus.


Intelektualiniai produktai:

1) Metodologija, kaip taikyti menus suaugusiųjų švietime bei meno kūrinių (literatūros ir dailės) identifikavimas.

2)  Interaktyvus vadovas švietėjams kaip taikyti meną, skatinant kūrybiškumą bei inovatyvumą.


Siekiami rezultatai:

1) Metodika, kaip taikyti meną suaugusiųjų švietime, apjungs meno teoriją ir istoriją su meno terapijos, spalvų terapijos, kūrybinio rašymo ir istorijų pasakojimo principais, taip pat grupės dinamika, konsultavimo metodais ir besimokančiųjų refleksija bei savirefleksija, ir pateiks bendrą struktūrą ir metodines gaires, kaip rengti sesijas / veiklas / pamokas;

2) Pateikti 4 sąrašai su universaliais ir konkrečių šalių meno kūriniais ir literatūra – 1 sąrašas su universaliais dailės kūriniais, 1 – su konkrečiais šalies meno kūriniais, 1 sąrašas su universaliai literatūros kūriniais ir 1 – su konkrečių šalių literatūra;

3) Pateikta  12 universalių dailės kūrinių, 18 konkrečios šalies meno kūrinių, 12 universalių literatūros ir 18 konkrečios šalies literatūros vienetų, kurie bus įtraukti į metodinį vadovą;

4) Bus parengti 8 skirtingi pamokų pavyzdžiai: 2 pavyzdinės pamokos, kaip naudoti meno kūrinius grupinėje veikloje; 2 pamokos, kaip naudoti literatūrą grupės veikloje; 2 pamokos kaip naudoti meno kūrinius konsultavimo sesijoje; 2 pamokas, kaip naudoti literatūrą konsultavimo sesijoje;

5) Pilotiniame bandomųjų pamokų įgyvendinime dalyvaus 60 suaugusiųjų švietėjų;

6) 30 suaugusiųjų švietėjų dalyvaus pilotiniame pavyzdinių pamokų testavime konsultavimo aplinkoje;

7) Sukurtas interaktyvus vadovas švietėjams.

Projekto galerija

bottom of page