top of page

Jūratė Brazauskienė

Projektų koordinatorė

Išsilavinimas


2010 – 2015 Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Viešojo administravimo specialistė

2006 – 2009 Šiaulių PRC Elektronikos ir administravimo skyrius, sekretoriaus specialybė


Veikla:


1. Erasmus + ir Nacionalinių projektų koordinavimas:

• Tarptautinių projektų koordinavimas ir valdymas, skirtas švietimo plėtrai.

• Rašymo įgūdžiai: projektų paraiškų, ataskaitų ir finansinių dokumentų parengimas.

• Sėkmingas projektų įgyvendinimas, rezultatų vertinimas ir ataskaitų rengimas.


2. Jaunų žmonių stiprinimas ir įgalinimas:


• Savarankiškumo ir bendravimo įgūdžių mokymas jauniems žmonėms.

• Dalyvių poreikių analizė ir pritaikymas veiklų planavime.


3. Socialinių programų ir projektų planavimas, organizavimas ir vykdymas:


• Socialinių programų ir projektų kūrimas ir valdymas.

• Veiksmingas išteklių valdymas, biudžeto planavimas ir finansinė atskaitomybė.

• Bendradarbiavimas su partneriais, rėmėjais ir kitomis organizacijomis.


Šiuo metu:


Projektinių veiklų planavimas bei organizavimas vykdomose projektuose. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų administravimas; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamų projektų administravimas; Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų projektų administravimas; Erasmus+ projektų administravimas; 


Kontaktai


El. paštas: j.brazauskiene@zispb.lt

Tel. +370 625 75 581


Jūratė Brazauskienė
bottom of page