top of page

NVO institucinių gebėjimų stiprinimas

Projektas skirtas telkti ir stiprinti regione veikiančias NVO ir BO

Projekto tikslas: stiprinti NVO institucinius gebėjimus teikti pasiūlymus viešajam valdymui, stiprinti teikiamų paslaugų kokybę bei skatinti bendradarbiavimą Šiaulių regione.


Projekto veiklos: projekto metu vyks trys mentorystės sesijos – išvažiuojamieji seminarai patirties ekspertų metodu (iš viso – 48 val. trukmės) minėtomis temomis, viena praktinių mokymų sesija (16 val.) skirta teisės aktų rengimo, keitimo, pasiūlymų teikimo įgūdžiams stiprinti.


Bus suburta iniciatyvinė grupė iš mažiausiai 10 NVO atstovų, kuri pateiks bent 2 pasiūlymus savivaldos (-ų) NVO tarybai (-oms) ar kitiems savivaldos organams, skirtus NVO veiklai stiprinti ar teisinei bazei gerinti.


Bus suorganizuoti 4 “NVO pusryčiai”, kuriuose dalyvaus bent 25 unikalūs dalyviai, skirti NVO veiklos kokybei gerinti bei tinklaveikai ir bendradarbiavimui skatinti. Įgyvendinant projektą į viešinimą įtraukta vietinė žiniasklaida bei socialiniai tinklai prisidės prie NVO veiklos viešumo regione didinimo.


Tikimasi, kad šis projektas taps nuoseklia bei ilgalaike iniciatyva, kuri prisidės prie NVO teikiamų paslaugų plėtros bei organizacijų įgalinimo aktyviau dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, taip pat ir mažiau aktyvių NVO sektoriaus narių aktyvumo didinimo regione.


Projektą įgyvendina VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.


Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 


Projekto galerija

bottom of page