top of page

Judrus kūnas - ramus protas

Nusikalsti linkusių jaunuolių psichinės bei emocinės sveikatos stiprinimas per fizinį aktyvumą

Projekto tikslas   Sukurti sąlygas 20-iai nusikalsti linkusių jaunuolių užsiimti aktyvia fizine veikla gamtoje, jaunimo grupėje, ir tokiu būdu gerinti jų psichinę ir emocinę sveikatą sveikatą per judėjimą gamtoje, ugdyti socialinius įgūdžius, konsultuoti neformalioje aplinkoje sukuriantįtraukias sąlygas grupinėms bei asmeninėms konsultacijoms bei intervencijai.


Projekto uždaviniai:

1.Pakviesti ir įtraukti 20 unikalių dalyvių į aktyvius fizinio aktyvumo užsiėmimus gamtoje;

2.Per mėnesį pravesti 4 dviejų valandų trukmės fizinio aktyvumo užsiėmimus gamtoje;

3.Užmegzti ryšį su projekto dalyviais ir bent 5 iš jų įtraukti į kitas atviros jaunimo erdvėsOPEN veiklas (savanorystė, tarptautiniai projektai, paskaitos karjeros temomis, susitikimai su darbdaviais, visuomeninės jaunimo iniciatyvos ir kt.); 

4.Sukurti video apie jaunimo fizinio aktyvumo naudą siekiant gerinti psichinę ir emocinę sveikatą. 


Programos tikslinė grupė -14-29 m. Šiaulių miesto jaunimas, patiriantis riziką nusikalsti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 birželio 1d. – 2023 gruodžio 10 d.

Projektą finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė

Projekto vertė -1610 Eur


Projekto galerija

bottom of page