top of page

"Minkštieji įgūdžiai" žaliojoje darbo rinkoje

Projektas siekia suteikti jaunimui reikalingas kompetencijas, kad jie galėtų prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos bei pasirengti ekologinei transformacijai.

Projekto tikslas - skatinti "minkštųjų įgūdžių" tobulinimą ir suteikti jauniems žmonėms reikalingų kompetencijų, kad jie galėtų efektyviai ir lanksčiai orientuotis darbo rinkoje.


Projekto veiklos nukreiptos į tai, kad įgūdžiai, kuriuos įgyja jauni žmonės, atitiktų ne tik esamas, bet ir būsimas įsidarbinimo galimybes. Svarbu auginti naują kartą, pasirengusią ekologiškam darbo rinkos transformacijos laikotarpiui.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024-01-01 iki 2026-12-31


Projektui skirta suma: 400 000 Eur


Projekto partneriai:

Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie, Lenkija

Youth for Equality, Slovakija

SUSHAL HUB SDRUZHENIE, Bulgarija

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Lietuva


Projektą finansuoja – ERASMUS+

Projekto galerija

bottom of page