top of page
Konferencija435.jpg

Šeimos konferencija
 

Šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą. 

Šeimos konferencija

Gavėjai - Vaikai ir jų šeimos;

Teikimo vieta - socialinių paslaugų įstaigoje; Asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, viešosiose erdvėse ir kt.

Teikimo trukmė / dažnumas - Viena šeimos konferencija iki 35 val., ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus;

Paslaugas teikiantys specialistai - Šeimos konferencijos koordinatoriai;

Ypatumai - Šeimos konferencijos koordinatorius negali teikti Šeimos konferencijos paslaugos šeimai, kuriai jis teikė arba teikia kitas socialines paslaugas ar pagalbą vaikui ir (ar) jo tėvams

bottom of page