top of page

TRUST

Traumai jautrus darbo su atskirtį patiriančiu jaunimu modelis (TRUST) paremtas ilgamete partnerių Suomijoje patirtimi

Pagrindinis TRUST projekto tikslas yra pagerinti darbo su jaunimu kokybę pasitelkiant:

– paslaugų, kurias teikia dalyvaujančios organizacijos, apimčių ir įvairovės didinimą;

– organizacinį stiprinimą su tikslinėmis grupėmis dirbančiose organizacijose, kurių tikslinės grupės yra atskirtį patiriantys jauni žmonės, patyrę traumą(-as).


Tiesioginiai šio projekto naudos gavėjai – specialistai, dirbantys baudžiamosios teisės, socialinių paslaugų ir reabilitacijos, darbo su jaunimu ar vaikų teisių apsaugos srityje.


Netiesioginiai naudos gavėjai yra atskirtį patiriantys jaunuoliai, gyvenime patyrę sudėtingų išgyvenimų – traumų.


Tokie asmenys dėl daugelio nuo jų nepriklausančių veiksnių paprastai negali naudotis socialinėmis, ekonominėmis ir (arba) švietimo galimybėmis, kuriomis naudojasi kiti jų bendruomenės nariai. Jaunuoliai (maždaug 13-29 metų amžiaus), patyrę traumą, paprastai būna ilgalaikio ir pasikartojančio netinkamo elgesio, smurto šeimoje, fizinės ir (arba) seksualinės prievartos, globėjų nepriežiūros aukos, o tai vėlgi gali sukelti ilgalaikes pasekmes, įskaitant  deviantinio elgesio ir nusikalstamumo riziką, piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis, prastus mokymosi rezultatus, depresiją ir netgi lėtines somatines ligas.

 

PROJEKTO PARTNERIAI

Koordinatorius – Silta-Valmennusyhdistys ry., Suomija

Asociacija “Addictless”, Rumunija

Freedom gate, Graikija

Meet Lab, Italija

Joaninos universitetas, Graikija

Darnaus vystymosi asociacija “United Professional for Sustainable Development”, Bulgarija

ŽISPB, Lietuva

 

Projektą bendrai finansuoja ES programa ERASMUS+ 

Projekto galerija

bottom of page