top of page

Teigiamas efektas

Alternatyvių investicijų detektoriaus projektinė idėja, skirta NEET jaunuolių integracijai į darbo rinką

Projektu TEIGIAMAS EFEKTAS siekiame palaikyti karjerą pradedančius jaunus žmones planuojant karjerą, ieškant darbo ir darbo vietoje. 


Kiekvienam projekte užsiregistravusiam žmogui atliekamas darbo profiliavimas (angl. vocational profiling), identifikuojami jo poreikiai mokymuisi ir motyvacija dalyvauti. Mažiausiai 60 jaunuolių dalyvauja motyvavimo ir aktyvios darbo rinkos veiklose – mokymuose, dirbtuvėse, karjeros konsultacijose, gauna psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas ir kitą reikiamą palaikymą.

Atrenkame ir paruošiame 30 jaunuolių specialiai darbdavių paskelbtoms darbo vietoms (suteikiame bazinių, darbdavio pageidaujamų gebėjimų, kurie padėtų išsilaikyti darbo vietoje) – mokymo trukmė varijuoja nuo 1 dienos iki 1-3 mėn. (priklausomai nuo darbuotojo žinių, gebėjimų ir darbdavio pageidavimų), tarpininkaujame įsidarbinant.


 Jei darbuotojas atitinka darbdavio lūkesčius, prasideda žmogaus mokymasis darbo vietoje, kuris trunka iki 6 mėn. (mokymosi metu, žmogus yra įdarbinamas pagal darbo sutartį ir gauna atlygį, kaip bet kuris įprastas darbuotojas, tačiau teikiama parama darbo vietoje). 12 projekte dalyvaujaunčių jaunuolių garantuojamas finansinis palaikymas darbo vietoje – kelionių į/iš darbo vietos kompensavimas iki 140 Eur/mėn. ne ilgiau nei 6 mėnesius arba kol trunka mokymasis darbo vietoje. 


Po 6 mėn. išduodame pažymėjimą, patvirtinantį žmogaus įgytas žinias ir kompetencijas.


Projekte gali dalyvauti šiuo metu nedirbantys ir nesimokantys socialiai pažeidžiamų grupių 18-29 metų jaunuoliai:

– Neįgalieji;

– Ilgalaikiai bedarbiai (nedirbantys daugiau nei 6 mėn.)

– Buvę globos namų auklėtiniai;

– Socialinės pašalpos gavėjai;

– Socialinę riziką patiriantys;

– Iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys;

– Migrantai;

– Priklausomybių turintys asmenys.


Projekto trukmė – 2021-06-01 – 2023-11-30


Projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų agentūra. Idėja “Teigiamas efektas” yra projekto AID dalis.

Projekto galerija

bottom of page