top of page

Socialinės įtraukties skatinimas

Nusikalsti linkusių ir riziką patiriančių bei mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių socialinės įtraukties skatinimas

Projekto tikslas – Mažinti jaunų žmonių nusikalstamumą bei riziką patirti atskirtį stiprinant jų įtrauktį į visuomeninę veiklą per inovatyvių technologijų pritaikymą ir gamtos intelekto stiprinimą.


Šio projekto siektini rodikliai yra:

1. Padidinti mažiausiai 20 Šiaulių mieste gyvenančių jaunuolių (nuo 14 iki 29 metų), kurie patiria riziką nusikalsti ar yra Probacijos tarnybos prižiūrimi, vaikų globos namų auklėtiniai, AJE ir AJC lankytojai, atotolio vaikai ir kt. informuotumą apie savanorystę ir skatinti juos dalyvauti patyriminio mokymosi metodais grįstuose sporto, meno, aktyvaus laisvalaikio užsiėmimuose, pasitelkiant išmaniąsias technologijas.

2. Mažiausiai 100 mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių informuoti apie priklausomybes ir jų prevenciją, pasitelkiant virtualios realybės metodus skatinama diskusija apie narkotinių medžiagų poveikį ir jų vartojimo tikslus ir kt.

3. Jauni žmonės gaus individualias psichologo konsultacijas (20 asm. po 10 val. konsultacijų) ir dalyvaus grupinėse veiklose.

4. Informacijos sklaidos renginiuose, skirtuose bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams (10 patyriminių užsiėmimų), apie projektą ir jo veiklas bus informuotos bent 5 miesto bendrojo lavinimomokyklų bendruomenės.


Tikslinė grupė – Nusikalsti linkę jauni (14-29 metų) asmenys – 20 dalyvių; – Bendrojo lavinimo mokyklų ir/arba profesinių mokyklų mokiniai (14-29 metų) – 200 dalyvių;


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 gegužės 22 d. – 2023 gruodžio 10 d.


Projektą finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė


Projekto vertė – 3690 Eur


Projekto galerija

bottom of page