top of page

SEPAL

Į(si)darbinimo platformos diegimas taikant mokymosi darbo vietoje metodą, skirtas NEET jaunuolių integracijai į darbo rinką

Į(si)darbinimo platformos diegimas taikant mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) metodą - SEPAL

Projekto Nr.: 2017-1-058

Projektą finansuoja: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Projekto vertė: 1 429 932,25 EUR

Projekto trukmė: 2018-10-01 – 2021-09-30 (36 mėn)

Pratęsta iki 2024-01-31


Apie projektą


Projekto tikslas – sukurti struktūrą, pagal kurią, mažiausiai 300 24-29 metų amžiaus jaunuolių, priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms – neįgalieji, romų tautybės, migrantai, žemos kvalifikacijos ar iš mokymosi sistemos “iškritę” – penkiose Europos sąjungos šalyse plėtojant WISE (angl. Work Integration Social Enterprise) modelį, turėtų galimybę dalyvauti mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) programoje ir įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų integracijai į darbo rinką.

 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras turi ilgametę patirtį įgyvendinant (re)integracijos į darbo rinką projektus ir, remdamiesi savo patirtimi, jaučiame spragą jaunų žmonių kompetencijų ugdyme mūsų šalyje. Kartu su partneriais įgyvendindami šį projektą, siekiame, kad socialiai pažeidžiamų grupių jaunuoliai turėtų kuo didesnes galimybes integruotis į darbo rinką ir įgytų tam reikalingų žinių bei įgūdžių.

 

ŽISPB uždaviniai projekte:

1) paremti 60 jaunuolių, priklausančių tikslinėms grupėms, integraciją į darbo rinką, taikant pameistrystės metodą;

2) sukurti ir vystyti WISE modelį mūsų šalyje;

3) organizuoti suinteresuotų asmenų komiteto (angl. Local Stakeholders Committee) susirinkimus;

4) oragnizuoti ir įvertinti pilotinį mokymosi darbo vietoje (smulkaus ar vidutinio verslo įmonėse) modelį.

 

Projekto partneriai:

Projekto koordinatorius – Bucovina Institute for Social Partnership (Rumunija);

Pere Closa Private Foundation (Ispanija);

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

KOISPE Diadromes (Graikija)

KOMES (Lenkija)

Daugiau apie projektą: http://www.projectsepal.com/

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/projectSEPALProjekto galerija

bottom of page