top of page

OPEN

Projektas skirtas AJE OPEN besilankančių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimui.

Projekto tikslas –Ugdyti sąmoningą, pilietišką, kūrybišką jauną žmogų, užtikrinti prieinamas ir žemo slenksčio psichologines bei socialines paslaugas, aktyvų ir turiningą laisvalaikį bei užimtumą, skatinantį jaunuolius aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.


Projekto uždaviniai

1. Stiprinti jaunų žmonių psichologinę sveikatą;

2. Stiprinti tarptinstitucinį bendradarbiavimą darbo su jaunimu srityje;

3. Teikti nemokamą psichologinę pagalbą mažiau galimybių turinčiam jaunimui


Tikslinė grupė – Jaunimas nuo 14 iki 29 m.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 sausio 1 d. – 2023 gruodžio 31 d.


Projektą finansuoja – Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Projekto vertė – 11 995 Eur
Projekto galerija

bottom of page