top of page

Komunikacija be sienų

Projektas „Komunikacija be sienų“ siekia sukurti mokymo modelį, skirtą asmenims, dirbantiems su buvusiais kaliniais.

Komunikacija be sienų


2023-1-PL01-KA220-ADU-000156574


Trumpas projekto aprašymas


Projektas „Komunikacija be sienų“ siekia sukurti mokymo modelį, skirtą asmenims, dirbantiems su buvusiais kaliniais. Naudojant Rollnick ir Miller motyvacinio interviu (MI) metodikas ir koučingą, bus stiprinamos specialistų kompetencijos siekiant efektyvesnio ir veiksmingesnio darbo su marginalizuotais asmenimis. Projekto metu bus parengta mokymo programa, vadovas, mokymo medžiaga bei internetinė kursų versija .


Tikslai

  • Parengti mokymo modelį asmenims, dirbantiems su buvusiais nuteistaisiais, pagrįstą MI ir koučingu.

  • Pagerinti buvusių nuteistųjų profesinę, ekonominę ir socialinę padėtį.


Uždaviniai

  • Sukurti vadovą su mokymo programa suaugusiųjų švietėjams, tiesiogiai dirbantiems su buvusiais nuteistaisiais.

  • Parengti pagalbines priemones, skirtas mokymo procesams.

  • Apmokyti 6 suaugusiųjų švietėjus kiekvienoje šalyje.

  • Stiprinti 45 specialistų, dirbančių su buvusiais nuteistaisiais, kompetencijas.


Tikslinės grupės

Projekto tikslinės grupės yra specialistai, dirbantys su buvusiais nuteistaisiais, bei buvę nuteistieji, kurių profesinė, ekonominė ir socialinė padėtis bus gerinama dalyvaujant projekte.


Projekto vykdymo laikotarpis

2023-09-01 – 2025-08-31

 

Projekto koordinatorius -  ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH "ZAFOS" (Lenkija)


Projekto partneriai

  • FUNDACJA RESOCJALIZACJI I READAPTACJI SPOŁECZNEJ "TULIPAN" (Lenkija)

  • VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva)

  • Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH (Vokietija).

 

Projektą bendrai finansuoja ES programa ERASMUS+


Daugiau apie projektą: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552134994980




Projekto galerija

bottom of page