top of page

Gamtos intelekto ugdymas

Darbo metodika, skirta darbuotojams teikiant pagalbą nusikalsti linkusiems jaunuoliams

Projekto tikslas – Sukurti ir išbandyti gamtos intelekto ugdymo metodiką nusikalsti linkusių jaunuolių socialinių įgūdžių stiprinimui bei tiesiogiai ugdyti socialines ir emocines kompetencijas riziką patiriantiems jaunuoliams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 balandžio 1 d. – 2023 gruodžio 31 d.


Apie projektą


Projekto uždaviniai:

1. Sukurti Gamtos intelekto ugdymo metodiką nusikalsti linkusiems jaunuoliams;

2. Stiprinti riziką nusikalsti patiriančio jaunimo gamtos intelektą;

3. Informuoti visuomenę, jaunimo darbuotojus ir pačius jaunuolius apie gamtos intelekto ugdymo galimybes;


Tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 29 m., jaunimo darbuotojai, konsultantai, neformalaus švietimo darbuotojai


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 balandžio 1 d. – 2023 gruodžio 31 d.


Projektą finansuoja – Jaunimo reikalų agentūra


Projekto vertė – 11 996 Eur


Projekto metu parengta metodinė medžiaga - užsiėmimų rinkinys specialistams:

Metodika Gamtos intelektas
.pdf
Download PDF • 23.38MB


Projekto galerija

bottom of page