top of page

Aš galiu

Projektas "Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" skirtas nedarbo kliūčių šalinimui ir kompleksinei pagalbai teikti

“Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektas: Aš galiu! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0061


Projekto tikslas – suteikti kompleksines socialinės integracijos paslaugas, kurios sudarytų sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims lengviau (re)integruotis į darbo rinką.


Paslaugos teikiamos:

– asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų; 

– nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas; 

– buvusiems vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniams (16–29 metų);

– socialinės pašalpos gavėjams;

-neįgaliesiems.


Projekto veiklos:

– Motyvavimas;

– Poreikių įvertinimas;

– Socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas;

– Individualios ir grupinės psichologinės terapijos;

– Informavimas-konsultavimas; 

– Individualių planų, gyvenimo aprašymų, motyvacinių laiškų rengimas;

– Mokymai įvairiomis temomis; 

– Profesijos tinkamumo nustatymas;

– Profesijos įgijimas;

– Praktika realioje darbo vietoje; 

– Pagalba surandant darbo vietą, įsidarbinant ir išlaikant darbo vietą.


Dalyvavimas projekte NEMOKAMAS.


Projekto dalyviams kompensuojamos transporto išlaidos.


Grupinėse veiklose numatytas maitinimas.


Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis

Projekto trukmė 2018-2022
Projekto galerija

bottom of page