top of page

Kompleksinės paslaugos nuteistiesiems

Paslaugos nuteistiesiems, atliekantiems įkalinimo bausmę ir paleidžiamiems / paleistiems iš įkalinimo įstaigų

Projekto tikslas: suteikti kokybišką psichosocialinę pagalbą asmenims, esantiems įkalinimo įstaigoje ar paleidžiamiems/paleistiems iš įkalinimo vietų, bei užtikrinti kompleksines, individualizuotas ir poreikius atitinkančias socialines paslaugas šiai tikslinei grupei.


Projekto uždaviniai

  1. Teikti tęstines psichosocialines paslaugas nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos įstaigose ir paleidžiamiems/paleistiems iš pataisos įstaigos nuteistiesiems;

  2. Didinti įkalintų bei paleidžiamų iš įkalinimo įstaigos asmenų psichologinį atsparumą;

  3. Ugdyti bei stiprinti įkalinimo metu prarastus bendruosius bei darbinius įgūdžius;

  4. Stiprinti nuteistiesiems ir iš įkalinimo įstaigų paleistiems asmenims paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimo tinklą;

  5. Skatinti asmens aktyvų įsitraukimą į visuomeninę veiklą, savirealizaciją.


Projekto tikslinės grupės: bausmę įkalinimo įstaigose atliekantys bei paleidžiami/paleisti iš įkalinimo įstaigų asmenys.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-01-01 – 2023-12-31.


Projektą įgyvendina: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras


Projektą finansuoja: Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos, kaip institucija, atsakinga už projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, kurio lėšomis finansuojamas šio projekto vykdymas.


Daugiau apie projektą

Kompleksinės resocializacijos paslaugos skirtos ne tik bausmę atliekantiems nuteistiesiems pataisos įstaigoje ar pusiaukelės namuose, padėti gauti reikiamą informaciją ir prisijungti prie socialinės paramos sistemos bei atkurti ar sustiprinti ryšius su šeimos nariais, taip pat ugdyti jų gebėjimus spręsti iškilusias socialines ir kitas problemas socialiai priimtinu būdu bei padėti stiprinti darbo rinkai reikalingus įgūdžius ir taip įvairiapusiškai palengvinti nuteistųjų socialinę integraciją. 

Šiuo projektu siekiama papildyti trūkstamą resocializacijos pagalbos tinklą, suteikiant kompleksines ir, svarbiausia, tęstines (net ir po bausmės pabaigos) nenutrūkstamas psichosocialines paslaugas. Įgyvendinant projektą numatyta teikti psichologo, socialinio darbuotojo, priklausomybių konsultanto individualias ir grupines konsultacijas, mokymus bendrųjų įgūdžių, finansinio raštingumo, verslumo, skaitmeninių įgūdžių ugdymo temomis, taip pat socialinių bei darbinių įgūdžių stiprinimo mokymus, padėsiančius integracijai į darbo rinką. 

Įgyvendinant projektą numatyta išbandyti ir pritaikyti gerąją Suomijos patirtį – patirties ekspertų modelį, kai parengiami mentoriai panašią patirtį turintiems asmenims padėti kovoti su iššūkiais po bausmės atlikimo integruojantis į visuomenę. 

Paslaugos daugiausiai bus teikiamos Pravieniškių pataisos namuose, tačiau išeinantys iš įkalinimo įstaigų Šiaurės Lietuvoje gyvenantys asmenys, galės gauti tęstinę pagalbą Šiaulių mieste. Tikimasi, kad šis projektas garantuos kokybiškų, nenutrūkstamų psichosocialinių paslaugų teikimą, gerės įkalintųjų ir bausmę atlikusių asmenų psichologinė gerovė, mažės pakartotinio nusikalstamumo tikimybė bei stiprės pilietiškumas, atsakomybė bei bendrai gerės įtrauktis į visuomenę.


Projekto galerija

bottom of page