top of page

HOME

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija - psichosocialinės ir kultūrinės paslaugos karo pabėgėliams

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija su Europos Komisijos vidaus reikalų ir migracijos direktoratu pasirašė sutartį dėl Projekto Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo tematinę priemonę „Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju“ įgyvendinimo. 


Projektu siekiama stiprinti Lietuvos pajėgumus priėmimo ir ankstyvosios integracijos srityse, siekiant adresuoti dėl geopolitinės situacijos regione kylančius iššūkius ir pasirengi galimam migracijos srauto išaugimui dėl Rusijos karinės agresijos Ukrainoje. 


Projekto uždaviniai yra:

  • stiprinti Lietuvos Respublikos pajėgumus trečiųjų valstybių piliečių registracijos ir leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo procesuose;

  • gerinti priėmimo sąlygas trečiųjų valstybių piliečiams;

  • prisidėti prie vietos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų;

  • pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui (įskaitant apgyvendinimo vietų parengimą ir apgyvendinimo vietų koordinavimui ir paslaugų trečiųjų valstybių piliečiams teikimui reikalingo personalo darbo užmokestį).


Patvirtintos nacionalinės taisyklės projekto įgyvendinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-64


Projekto tikslinė grupė – trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, yra prieglobsčio prašytojai, yra UTPĮ 140 (8) straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, taip pat kiti trečiųjų valstybių piliečiai, kurie gali tapti pažeidžiami nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis keliamoms rizikoms.
Projekto galerija

bottom of page