Facebook Pixel Image

Tiltas

Projektas: TILTAS Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0520

Projektas įgyvendinamas: 2020-12-10 – 2022-12-31

Projekto tikslas:

Stiprinti jaunimo nuo 14 iki 29 metų, kuriems buvo ar yra nustatyta globa, socialinius bei profesinius gebėjimus ir didinti jų integracijos į visuomenę galimybes, pasitelkiant savanorišką veiklą. 

Pagrindinės veiklos:

-Socialinių įgūdžių ugdymas ir stiprinimas;

-Aktyvinimo veikla „Stay active“;

-Psichosocialinis konsultavimas;

-Socialinis, profesinis orientavimas ir konsultavimas;

-Socialinių įgūdžių stiprinimas, socialinio darbuotojo mokymai;

-Socialinių įgūdžių stiprinimas, lektoriaus mokymai;

-Programa “AUM”‘.

Partneriai:

VšĮ Sielos harmonija

Asociacija Juspo

Finansuojama iš Europos socialinio fondo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė parengė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. ČIA