Facebook Pixel Image

Tiltas į socialinį verslumą

Projekto tikslas – stiprinti jaunų žmonių socialinio verslumo įgūdžius, organizuojant tarptautinius mokymus Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Stiprinti jaunų žmonių socialinio verslumo įgūdžius pasitelkiant tarpkultūrinį mokymąsi ir tarptautinį bendradarbiavimą socialinio verslumo srityje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-05-01 iki 2022-10-30 

Biudžetas: 6617 eur

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras