Facebook Pixel Image

Šiaurės – Baltijos šalių partnerystė, skirta parengti inovatyvią suaugusiųjų švietėjų mokymų programą, skirtą dirbti su smurtautojais ir jų aukomis

Projekto tikslas yra sukurti:

1) metodinę medžiagą su praktiniais įrankiais, darbo metodais tiesiogiai dirbti su tiksline grupe ir

2) inovatyvią programą dirbti su šeiminio smurto dalyviais – vyrais, moterimis ir vaikais.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 m.

Biudžetas: 9 440 eur

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras