Facebook Pixel Image

REBUILD

Projekto esmė

REBUILD projektą įgyvendina asociacija “Aktyvus jaunimas”. Šiame projekte VšĮ “Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras” įsitraukė kaip partneris su 7 OPEN atviro karjeros konsultavimo centro jaunuoliais.

REBUILD  yra “Erasmus” projektas, finansuojamas EACEA (3 pagrindinis veiksmas – “Europos jaunimas kartu”), kuriuo siekiama skatinti jaunimo pilietinį dalyvavimą po COVID19 pandemijos, sukuriant tinklų kūrimo, mobilizacijos, gebėjimų stiprinimo ir pritaikytų projektų rengimo mokymo galimybes.

Projektas reaguoja į iššūkius, su kuriais susiduria jaunimo bendruomenės visoje Europoje, ypač po to, kai pandemija smogė mūsų pasauliui, ypatingą dėmesį skiriant toms jaunimo grupėms, kurioms labiausiai gresia socialinė atskirtis arba kurios dėl pandemijos atsidūrė dar didesnėje atskirtyje.

Kuria idėjas tvaresniam gyvenimui

OPEN jaunimas dalyvavo mokymuose apie gebėjimų stiprinimą, iniciatyvų kūrimą. Tai padeda vystyti savo įgūdžius projektų kūrimo ir įgyvendinimo srityje.

REBUILD projekte jaunuoliai dirba komandoje su kitais jaunais žmonėmis kuria projektą savo bendruomenei tvaraus gyvenimo būdo tema.


Komanda dalyvauja konkurse Lietuvoje su kitomis jaunimo komandomis. Ir jei šio projekto idėja bus pasirinkta, visi 7 jaunuoliai keliaus su “Aktyvus jaunimas” į Tarptautinį jaunimo aukščiausiojo
lygio susitikimą Briuselyje.