OPEN - atvira jaunimo erdvė

Projekto tikslas: stiprinti Šiaulių mieste ir rajone gyvenančio jaunimo įtrauktumą, jaunų žmonių karjeros planavimo ir pasirinkimo įgūdžius bei verslumo, pilietiškumo gebėjimus. Skatinimas stiprinti savęs pažinimo, verslumo, karjeros pasirinkimo, savęs atstovavimo gebėjimus, siekiama užtikrinti, kad Šiaulių mieste būtų sudaromos palankesnės sąlygos atskirtį patiriančiam jaunimui , teikiamos nemokamos, profesionalios psichosocialinės bei karjeros orientavimo paslaugos, stiprinama savanorystė tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Įgyvendinimo terminas: 2020 m. rugsėjis – gruodžio 23 d.

Biudžetas: 1000 eur

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras