Facebook Pixel Image

Nauji nekvalifikuotų bausmę atlikusių asmenų integracijos į darbo rinką metodai

Projekto tikslas – sukurti  naują ir praktinę mokymų metodologiją, skirtą į laisvę išėjusiems kaliniams, kurie nebaigė mokymų ir neturi gebėjimų įvertinimo. Tikslas yra padėti jiems grįžti į darbo rinką.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 m.

Biudžetas: 27 358 eur

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras