Facebook Pixel Image

M.E.D.E.U.Y.M – įgalinimas per Europos jaunimo modelio sukūrimą

Projekto tikslas – skatinti jaunimo dalyvavimą struktūrinio dialogo procese. Dalyviai savo šalyse gilino žinias apie ES politiką, susitiko su vietos valdžios atstovais, ekspertais, savanoriais, o spalio mėn. Sicilijoje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurios tikslas yra parengti tarptautinį pozicijos dokumentą, kad Europos valdžios organai atkreiptų dėmesį į jaunimo politiką.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m.

Programa: Erasmus+ KA3

Koordinatorius: Ente Unione (Italija)