Facebook Pixel Image

Lyderių mokykla

Projekto pradžios data: 2021-05-01

Projekto pabaigos data: 2021-12-31

Projekto tikslas

Stiprinti lyderystės įgūdžius globą patiriantiems (-usiems) 14-29 metų jaunuoliams, įgalinant panašią patirtį turintį jaunimą tapti mentoriais (patirties ekspertais) globą patyrusiems jaunesniems vaikams.

Projekto aprašymas

Projektu siekiama ugdyti pagrindines lyderiams priskiriamas savybes jaunuoliams, kurie gyvenime šiuo metu patiria ar yra patyrę globą.  Paradoksalu, kad globą patiriantis jaunimas pasižymi ypač gerais “išlikimo” įgūdžiais,  tačiau stokoja įprastų socialinių įgūdžių ir ši stoka išstumia juos į visuomenės “paribį”. Mūsų tikslas – atskleisti globą patyrusių ar šiuo metu globojąmų jaunų žmonių stiprybes ir stiprinti jų lyderystės gebėjimus tiek, kad baigę programą šie žmonės galėtų tapti mentoriais kitiems globos įstaigose ar šeimynose atsidūrusiems vaikams ir jaunimui.