Facebook Pixel Image

LOWE užsienyje – suaugusiųjų švietimas ir "mokymosi bendruomenės"

Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų, atsakingų už suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir neprofesinį mokymą įgūdžius, siekiant į projektą LOWE įtrauktų organizacijų tvarumo, ir skatinti socialinės integracijos procesus pasitelkus inovatyvius ir pripažintus įrankius vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. OIC Lenkija organizacijai tai puiki galimybė sustiprinti organizacinius gebėjimus, užtikrinti darbuotojų, dirbančių su suaugusiaisiais žinias, tarptautinę dimensiją bendradarbiavimui ateityje.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-2020

Biudžetas: 9 600 eur.

Programa: ERASMUS+ KA1  

Koordinatorius: OIC Poland Foundation