Facebook Pixel Image

Kokybiškesnis suaugusiųjų švietimas projektas „BoB as a Bait“ arba BABBAT

Projekto „BoB as a Bait“ arba BABBAT, idėja remiasi tuo, kad mums reikia permąstyti švietimą ir pamėginti paskatinti įvairaus amžiaus suaugusiuosius naudotis Europos mastu prieinamomis švietimo galimybėmis. 

Remiantis daugybės tyrimų duomenimis, nepaisant įvairiausių projektų ir dedamų pastangų, mažiau įgūdžių turintys ir / arba žemos kvalifikacijos asmenys, kuriems būtinai reikia vystyti ir toliau tobulinti turimus įgūdžius, vis dar menkai įsitraukia į įvairias švietimo programas.

Šiuo atveju dėmesį reikia perkelti nuo grupės prie konkretaus žmogaus, nuo formalaus ugdymo prie neformalaus.

Tai reiškia, kad privalome suteikti suaugusiesiems tokių įgūdžių, kurie juos padarytų savarankiškesniais ir atrasti būdų, kaip pritraukti juos taikant įvairius mokymosi būdus. 

Žemos kvalifikacijos asmenys taip pat turi išmokti pasitikėti savimi, kad turėtų valios ir motyvacijos mokytis naujų dalykų bei su reikiama pagalba išnaudotų jiems prieinamus išteklius, pavyzdžiui, IT, verslui reikalingus įrankius ir internetą.

BABBAT projektas skirtas geresnių metodų suaugusiųjų mokymosi srityje kūrimui. Šiame projekte pasitelksime BoB (angl. „Book of Business“) kaip švietimo įrankį, kuris nukreiptas į pagrindines tikslines grupes, suaugusiųjų mokymų vadovus ir mažiau įgūdžių turinčius žmones.

Pagrindinis uždavinys yra įdomių ir nesudėtingų suaugusiųjų mokymų priemonių kūrimas.

Taigi, mūsų projektas apima keletą uždavinių:

Praplėsti ir toliau vystyti suaugusiųjų švietėjų ir kitų asmenų, dirbančių su suaugusiaisiais, kompetencijas (iš viso 105 asmenys dalyvaus bandomuosiuose mokymuose, 28 suaugusiųjų švietėjai dalyvaus 2 mokymosi veiklose, kurios vyks Ispanijoje ir Graikijoje);

Pagerinti ir praplėsti teikiamas aukštos kokybės mokymosi galimybes, pritaikytas pagal mažai įgūdžių turinčių arba menkai kvalifikuotų žmonių poreikius (mažiausiai 105 tokie žmonės bus įtraukti į projekto veiklas);

Parengti įrankius, kuriais didinama mažai įgūdžių turinčių ir menkai kvalifikuotų žmonių motyvacija dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese;

Tam, kad šie uždaviniai būtų įgyvendinti, buvo sudarytas 7 Europos partnerių (iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Čekijos Respublikos, Graikijos, Ispanijos ir Islandijos) konsorciumas 2 m. trukmės projektui, kurio metu sprendžiamos šios problemos ir kiekvienas narys savo patirtimi ir žiniomis prisidės prie svarbiausių projekto rezultatų kūrimo:

1.O1 Adult 2 Adult – Internetinio mokymų modulio ir vadovėlio suaugusiųjų švietėjams rengimas; 

2.O2 BoB as a Bait 1 – Kaip naudoti BoB kaip suaugusiųjų mokymų įrankį? Mokymų modulio ir vadovėlio kūrimas.

3.O3 BoB as a Bait 2. – Kaip sudominti mažai įgūdžių turinčius asmenis mokymuisi visą gyvenimą? – brošiūra apie marketingą ir motyvaciją.

Projekte numatoma įgyvendinti 5 tarptautiniai projekto partnerių susitikimai, 2 bendri darbuotojų mokymosi renginiai, 2 didelės tarptautinės konferencijos Čekijoje ir Lietuvoje (su 200 dalyvių ir 6 mažai įgūdžių turinčiais suaugusiaisiais, kuriuos pasikvies partneriai), 5 vietiniai viešinimo seminarai (125 dalyviai). 

Kiekvienas partnerių susitikimas bus skirtas ne tik administraciniams projekto reikalams ir diskusijoms apie intelektinius projekto produktus, bet taip pat bus kviečiami suaugusiųjų švietėjai, mažiau įgūdžių turintys suaugusieji, kurių bus klausiama – kaip galime pagerinti savo darbo metodus, kad pritrauktume daugiau žmonių iš tikslinių grupių į mokymosi procesą ir pagerintume jų verslo, IT įgūdžius, kurie užtikrintų geresnę integraciją į darbo rinką. 

Projekto rezultatai, mokymosi veiklų įgytos žinios ir mokymosi medžiaga bus išbandyta bandomųjų mokymų metu su tikslinėmis grupėmis 7 Europos valstybėse:

Suaugusiųjų švietėjai, mokymų vadovai (po LTTA Ispanijoje); 

Mažiau įgūdžių turintys ir žemos kvalifikacijos suaugusieji (po LTTA Graikijoje); 

Tikimasi, kad projekto produktai bus naudingi įrankiai Europos suaugusiųjų instruktoriams, kuriais jie galėtų pritraukti daugiau mažiau įgūdžių turinčių asmenų į savo mokymus (su gerosios praktikos pavyzdžių, darbo metodų pagalba – IO1), taip paskatinat juos nemesti pasirinkto mokymosi kelio (per sukurtus marketingo įrankius – IO3) bei tam, kad vystytų savo verslininkystės kompetencijas (pasitelkiant BoB – IO2) ir IT įgūdžius (mokymuisi naudoti internetines platformas).

Sukurtos programos bus nemokamos ir jomis bus dalinamasi EPALE platformoje, Erasmus+ rezultatų platformoje, partnerių ir projekto internetiniuose tinklalapiuose bei suplanuotose viešinimo veiklose.

http://babbat.riseba.lv/

https://www.ekopodebrady.cz/ekogymnazium/o-skole/projekty/bob-as-bait-better-adult-training/