Facebook Pixel Image

Kartu

Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas (psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas individualias ir grupines meno terapija grįstas konsultacijas) nukentėjusiems nuo smurto vaikams ir/ar šeiminio smurto liudininkams bei organizuoti visuomenės švietimą smurto prieš vaikus klausimais. 

Uždaviniai:

             1) Teikti psichologo ir socialinio darbuotojo individualias ir grupines meno terapija grįstas konsultacijas smurtą patyrusiems vaikams, netiesioginio smurto aukoms (liudininkams) ir/ar jų šeimų nariams.

            2) Sumažinti patirto smurto artimoje aplinkoje psichosocialinius padarinius vaikams ir/ar liudininkams bei jų šeimų nariams.

            3) Didinti tiesioginį ir netiesioginį smurtą patyrusių nepilnamečių emocinį atsparumą bei stiprinti socialinius bei problemų sprendimo įgūdžius.

            4) Šviesti vaikus ir paauglius auginančius tėvus vaikų raidos, drausminimo ypatumų, auklėjimo klausimais bei puoselėti atsakingos tėvystės koncepciją.

            5) Informuoti bei šviesti visuomenę ir taip mažinti toleranciją smurtui artimoje aplinkoje.

Biudžetas: 10 411 eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-02-17 iki 2020-12-31

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras