Facebook Pixel Image

Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, kaip Joniškio rajono savivaldybės partneris vykdo ES struktūrinių fondų ir Europos soc. fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“. Projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-416-23-0001.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Joniškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, negalia, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje ir kt.).

VšĮ Žmogiškųjų išteklių plėtros ir stebėsenos biuras teikia projekte numatytas paslaugas:

Pozityvios tėvystės mokymai:

Grupiniai tėvystės gebėjimų ir stiprinimo užsiėmimai;

Individualios konsultacijos tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo klausimais;

Paskaitos pozityvios tėvystės klausimais;

Psichosocialinė pagalba:

Individualios konsultacijos linkusiems smurtauti asmenims ir smurto aukoms ir vaikams, turintiems elgesio sutrikimų;

Skubios psichosocialinės pagalbos teikimas savižudybių rizikos, patirto smurto, artimojo netekties ir kitais nenumatytais staiga įvykusiais atvejais;

Šeimos konsultacijos linkusiems smurtauti asmenims ir smurto aukoms;

Paskaitų ciklas įvairiomis temomis paaugliams, tėvams, seneliams;

Mediacijos paslaugos

Mediacijos konsultacijos padės taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Jos skirtos vaikų ir tėvų santykiams atstatyti ar iškilusiems konfliktams spręsti, tėvų tarpusavio ginčams dėl vaikų auklėjimo, jų išlaikymo ar bendravimo su vaikais, skyrybų, santykių su kitais šeimos nariais, artimaisiais ar kaimynais sprendimui.

Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės:

Paskaitų ciklas finansų valdymo, sveikatinimo, šeimos laisvalaikio planavimo, tarpusavio pagarbos ir tolerancijos kartų komunikacijos ir kitais klausimais;

Savęs pateikimas ir atstovavimas tarpasmeniniuose santykiuose (10 užsiėmimų po 2 val.);

Kviečiame rajono šeimas kreiptis į Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Bendruomeninius šeimos namus, Parko g. 9, tel. (8 426) 60 890, kur bus suteikta pirminė konsultacija apie galimas gauti paslaugas.

Visą informaciją apie vykdomas veiklas rasite interneto svetainėje www.zspc.lt