Facebook Pixel Image

Gamtos intelekto ugdymas: Į pagalbą nusikalsti linkusiems jaunuoliams

Projekto tikslas – Sukurti ir išbandyti gamtos intelekto ugdymo metodiką nusikalsti linkusių jaunuolių socialinių įgūdžių stiprinimui bei tiesiogiai ugdyti socialines ir emocines kompetencijas riziką patiriantiems jaunuoliams.


Projekto uždaviniai –
1. Sukurti Gamtos intelekto ugdymo metodiką nusikalsti linkusiems jaunuoliams;
2. Stiprinti riziką nusikalsti patiriančio jaunimo gamtos intelektą;
3. Informuoti visuomenę, jaunimo darbuotojus ir pačius jaunuolius apie gamtos intelekto ugdymo galimybes;


Tikslinė grupė –Jaunimas nuo 14 iki 29 m., jaunimo darbuotojai, konsultantai, neformalaus
švietimo darbuotojai


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 balandžio 1 d. – 2023 gruodžio 31 d.


Projektą finansuoja – Jaunimo reikalų agentūra


Projekto vertė –11996 Eur