Facebook Pixel Image

Neformalūs mentorystės vartai

Tikslas:

  • Apibrėžti neformalios mentorystės struktūrą.
  • Rengti neformalių mentorių mokymo medžiagą, kad šie galėtų padėti įstatymų pažeidėjams patiems spręsti savo problemas ir sunkumus, su kuriais asmenys susiduria išėję iš įkalinimo įstaigų.
  • Sukurti platų ES organizacijų tinklą, kuris vystytų neformalią mentorystę „pro vartus“.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011-2013 m.

Biudžetas: 15 500 EUR

Koordinatorius: Cementafure Ltd, Prestwich (JK)