Facebook Pixel Image

EKO dirbtuvės Šiauliuose - socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

Projekto tikslas –  ugdyti socialinę atskirtį patiriančių Šiaulių miesto gyventojų aplinkosauginį mąstymą, sudaryti sąlygas išmokti naudoti antrines žaliavas kūrybiškai, taip didinant jų socialinį aktyvumą ir socialinių įgūdžių palaikymą.  

Paslaugos suteiktos: 30 dalyvių 

Paslaugų uždaviniai: 

  1. Mokyti kūrybiškai naudoti antrines žaliavas, taip ugdant socialinius ir darbinius įgūdžius.  
  2. Skatinti pakartotinai panaudoti ir perdirbti daiktus, siekiant mažiau teršti aplinką.
  3.  Formuoti gamtą tausojantį elgesį ir mąstymą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-06-01 iki 2020-12-15

Biudžetas: 2 100 eur.

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras