Facebook Pixel Image

Efektyvaus emocijų valdymo įrankiai Baltijos ir Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymų vadovams

Projekto tikslas: parengti praktinių įrankių rinkinį apie emocijų valdymą, skirtą suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, smurtavusiais asmenimis, prieglobsčio prašytojais ir jaunuoliais, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2019 m.

Biudžetas: 14 360 eur

Koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras