Facebook Pixel Image

EDU MAP

Projekto tikslai:

  1. Pagerinti mokytojų žinias apie jaunimo piktnaudžiavimą psichoaktyviosiomis medžiagomis, taip pat žinias apie piktnaudžiavimo ir priklausomybės skirtumus, atpažinti jų požymius pateikiant metodiką, gaires ir priemones.
  2. Aprūpinti mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus medžiaga, metodika, gairėmis ir priemonėmis.
  3. Gilinti žinias apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir priklausomybės prevencijos strategiją.
  4. Gilinti žinias apie piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomybės nuo jų pasekmes asmeniniu, bendraamžių, šeimos ir visuomenės lygmenimis, sukuriant vadovą, apibrėžiantį piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis socialinius simptomus, skirtą mokyklų bendruomenėms 
  5. Sukurti tarptautinį specialistų, dirbančių piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis srityje, tinklą.

Projekto reikšmė

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problema auga ne tik pas mus, bet ir visose pasaulio šalyse. Ypač didelį susirūpinimą kelia vaikų ir jaunimo priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų, kurios kelia didelį pavojų psichikos sveikatai. 

Tokios išvados padarytos įgyvendinant tarptautinį projektą EDU MAP. Šio projekto komanda intensyviai dirbo, kad surinktų informaciją ir parengtų vadovą, kuriame bus pateiktas išsamus, į švietimą orientuotas požiūris apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, piktnaudžiavimą jomis ir priklausomybę, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai.  

Ši knyga bus laisvai prieinama priemonė, kuria galės naudotis mokytojai, šeimos nariai, su jaunimu dirbantys asmenys, savanoriai ir įvairių nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Rugsėjį ji bus išleista lietuvių, graikų, turkų, suomių, austrų ir slovėnų kalbomis.

Visoje Europoje alkoholis išlieka bene populiariausia psichiką veikiančia medžiaga, kurią vartoja 15-16 metų jaunuoliai. Nuo ankstyvo amžiaus vartojant bet kokias medžiagas prastėja mokymosi rezultatai, didėja socialinė atskirtis ir dvigubai padidėja psichozės rizika.

Daugiau informacijos ir metodiką, kai ji bus paruošta, rasite: http://edu-map.eu/ 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022-02-28 – 2024-02-27

Projekto biudžetas: 238 121 eur 

Projekto koordinatorius: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

NAUJIENLAIŠKIAI


EDE MAP Naujienos