Facebook Pixel Image

Competent to Do

Competent to Do – tai kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas.

Projekto tikslas: Perkelti, pritaikyti ir patobulinti 2 modulių mokymų programą įkalintoms moterims. 1 modulis, skirtas socialiniams įgūdžiams tobulinti, 2 modulis – verslumo įgūdžiams tobulinti. Apmokyti mokymų vadovai ir įvykę mokymai Panevėžio moterų kalėjime.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013-2015 m.

Biudžetas: 20 475 eur

Koordinatorius: CDI Univerzum (Slovėnija)