Facebook Pixel Image

Atrask save

NEETs jaunimo integracija į darbo rinką.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2015-2018 m.

Biudžetas: 43 053,37 eur