Facebook Pixel Image

15-29 metų jaunimo užimtumo didinimas ir karjeros konsultavimo paslaugų plėtra

Projekto tikslas: didinti jaunų žmonių užimtumą Šiaulių mieste.

Veiklos:
„Sprogdiname rožinius burbulus“ – vaizdo seminarų ciklas  (seminaruose dalyvavo mažiausiai 30 unikalių dalyvių; Gerėjo jaunų žmonių informuotumas karjeros klausimais, buvo skatinama efektyviau rinktis profesiją, informuojama apie populiariausias, tačiau mažiausią paklausą rinkoje turinčias profesijas. )
 
„Verslo pusryčiai“: informaciniai renginiai jaunimui verslo įmonėse apie karjeros galimybes, susitikimai su verslo atstovais (mažiausiai 15 jaunų žmonių dalyvavo gyvuose susitikimuose su verslo atstovais, buvo informuoti apie karjeros galimybes didžiausių regiono darbdavių įmonėse).
 
Šešėliavimo iniciatyva (5 jaunuoliai dalyvavo darbo šešėliavimo iniciatyvoje ir susipažino su norimomis profesijomis, išbandė darbo vietas).
 
Darbo profiliavimas (10 jaunuolių sudarytas darbo profilis padėjo efektyviau pasirinkti profesiją, padėjo identifikuoti jaunuolių stiprybes ir galimybes.)
 
Informavimas apie projektą (informacija apie projektą kiekvieną savaitę skelbiama BNI Saulė verslo tinklo susitikimuose, skelbiami trumpi vaizdo įrašai socialiniame tinkle Facebook didins jaunimo informuotumą apie karjeros galimybes. Informacinis stendas (roll-up) prisidėjo prie veiklų žinomumo viešų renginių metu.)  
 
Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2021-12-15 
 
Biudžetas: 2200 eur