Facebook Pixel Image

Time Slips ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai

2023-03-29 09:00:00 - 17:00:00

Auditoriniai